Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow โลกนี้ไม่มีของเสีย
Home    Contactsโลกนี้ไม่มีของเสีย PDF พิมพ์

       ในขณะที่โลกยังไม่ได้เจริญทางวัตถุเหมือนในขณะนี้  โลกอาจถือได้ว่าไม่มีของเสียเลย ก็ว่าได้  เพราะว่าของเสียจากคนและสัตว์  ซึ่งได้แก่สิ่งที่คนและสัตว์ขับถ่ายออกมา  เช่น อุจจาระ  และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่คนและสัตว์ขับถ่ายหรือหายใจออกมา  ต่างก็เป็นวัตถุดิบอย่างดีที่พืชนำไปใช้ได้  อุจจาระของคนและสัตว์เป็นอาหารอย่างดีของพืช   และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นวัตถุดิบอย่างดีที่พืชนำไปใช้ในการปรุงอาหารของพืช(การสังเคราะห์แสง)   และของเสียของพืชก็คือก๊าซออกซิเจนที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชก็คือก๊าซออกซิเจน  พืชจะคายก๊าซออกซิเจนนี้ออกมาทางใบ  แต่ก๊าซนี้ก็กลับกลายมาเป็นก๊าซดีที่คนและสัตว์   คนและสัตว์ต้องการนำก๊าซนี้ไปใช้ในกระบวนการเผาผลาญอาหารให้กลายเป็นพลังงาน

รูปที่ (1) ของเสียจากพืชสัตว์นำไปใช้ ของเสียจากสัตว์พืชนำไปใช้ (วัฏจักรของเสีย)

คลิกค่ะ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46234474

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!