Home arrow แผ่นใส arrow spectroscopy
Home    Contactsspectroscopy PDF พิมพ์
 เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาร่วมระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electronic wave) หรือคลื่นแสง กับ สสาร (อะตอม โมเลกุล อิออน หรือ อนุมูลอิสระ)

คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 51663350

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!