Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow สรุปสูตรฟิสิกส์ ม. 5
Home    Contactsสรุปสูตรฟิสิกส์ ม. 5 PDF พิมพ์

หน้าที่ 70

เมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นดังสมการ

         vt = 331 + 0.6 t

เมื่อ   vt =   อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ t ใดๆ   (m/s)

          t  =    อุณหภูมิของอากาศ  (o C)

9.     การหาอัตราเร็วของเสียงในตัวกลาง

        เสียงจะเคลื่อนที่ได้ในตัวกลางทีเป็นของแข็ง  รองลงมาคือ  ของเหลว  และเคลื่อนที่ได้ช้าในอากาศ

การหาอัตราเร็วเสียงหาได้จากสมการ

                             v = s / t

10.    กำลังเสียง  คือ อัตราการถ่ายโอนพลังงานเสียงของแหล่งกำเนิด  หรือปริมาณพลังงานเสียงที่ส่งออกจากแหล่งกำเนิดใหนึ่งหน่วยเวลามีหน่วยเป็น จูลต่อวินาที หรือวัตต์

11.   ความเข้มเสียง คือ  กำลังเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงส่งออกไปต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของหน้าคลื่นทรงกลม 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 51625625
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!