Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow การหักเหของแสง 1
Home    Contactsการหักเหของแสง 1 PDF พิมพ์

1.        การหักเหของแสงและการเกิดสีรุ้ง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางซึ่งเปลี่ยนชนิดไป แสงจะเกิดการหักเหขึ้น ตามกฎของเสนลล์ ( Snell's Law) ค่าดัชนีการหักเหของแสงจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่แสงนั้นผ่านเข้าไป ซึ่งจะทำให้มุมการหักเหของแสงนั้นไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างในรูปที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบมุมการหักเหของแสงในแก้ว และในอากาศซึ่งจะเห็นได้ว่าแก้วสามารถหักเหแสงได้มากกว่าน้ำ ซึ่งค่าดัชนีการหักเหของแก้วก็จะมากกว่าน้ำตามไปด้วย


รูปที่ 1 ลักษณะการหักเหของแสงที่เกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางผ่านแก้ว และน้ำ [1]

ยิ่งไปกว่านั้น แสงซึ่งมีช่วงความยาวคลื่นต่างกัน จะมีมุมของการหักเหที่ต่างกัน ตัวอย่างซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือปริซึม ( Prism) เมื่อแสงสีขาวเดินทางผ่านแท่งปริซึม แสงที่ออกมาจากปริซึมจะมีสีที่ต่างกันออกไปดังแสดงในรูปที่ 2

 
รูปที่ 2 แสงสีขาวซึ่งส่องผ่านปริซึมจะถูกแยกสีออกมาได้หลายสี [1]

และเมื่อทำการในช่วงแสงซึ่งตาเราสามารถเห็นได้ (แดงไปจนถึงน้ำเงิน) ดัชนีการหักเหของแสงซึ่งมีช่วงความยาวคลื่นต่างกันในวัสดุต่างชนิดกันจะมีค่าซึ่งแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าดัชนีการหักเหของแสงในวัสดุต่างชนิดกัน และในช่วงความยาวคลื่นของแสงที่ต่างกัน [1]

วัสดุ

แดง
( 656.3 นาโนเมตร)

เหลือง
( 589.3 นาโนเมตร)

น้ำเงิน
( 486.1 นาโนเมตร)

แก้ว คราวน์

1.515

1.517

1.524

แก้ว ฟลินท์

1.622

1.627

1.639

น้ำ

1.331

1.333

1.337

คาร์บอน ไดซัลไฟด์

1.618

1.628

1.652
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46255450

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!