Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow คอมพิวเตอร์น่ารู้
Home    Contactsคอมพิวเตอร์น่ารู้ PDF พิมพ์

 

1. ประวัติคอมพิวเตอร์

1. ประวัติคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์
        - ยุคของคอมพิวเตอร
        - แต่ละปีมีอะไร (timeline)
        - คอมพิวเตอร์ในอดีต
2. ประวัติคอมพิวเตอรด้านซอฟต์แวร์
3. บุคคลสำคัญ
4. บริษัทที่บุกเบิกความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์
5. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
6. คอมพิวเตอร์ในอนาคต

2.  ระบบคอมพิวเตอร์

3.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.  คอมพิวเตอร์ในอนาคต

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 45826329

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!