Home arrow บทความทั้งหมด arrow นักวิทยาศาสตร์ arrow อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)
Home    Contactsอเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell) PDF พิมพ์
ทั้งสองประสบความสำเร็จ ในการประดิษฐ์โทรศัพท์ ในปี พ.ศ. 2419 โดยการใช้เส้นลวด โยงห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง ส่วนปลายทั้งสองข้าง จะเป็นหูฟัง ซึ่งภายในประกอบไปด้วย แท่งแม่เหล็กพันด้วยทองแดง ต่อจากนั้น จะเป็นแผ่นเหล็กบาง ๆ เพื่อพูดใส่กระบอกนี้ จะเกิดอาการสั่นสะเทือน ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด

ทั้งสองประสบความสำเร็จ ในการประดิษฐ์โทรศัพท์ ในปี พ.ศ. 2419 โดยการใช้เส้นลวด โยงห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง ส่วนปลายทั้งสองข้าง จะเป็นหูฟัง ซึ่งภายในประกอบไปด้วย แท่งแม่เหล็กพันด้วยทองแดง ต่อจากนั้น จะเป็นแผ่นเหล็กบาง ๆ เพื่อพูดใส่กระบอกนี้ จะเกิดอาการสั่นสะเทือน ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด
แต่ผลของการทดลองในครั้งแรก นั้นยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่สามารถเข้าใจในคำพูด ที่ส่งมาทางโทรศัพท์ได้ แต่ก็ประสบความสำเร็จ ในการส่งเสียง โดยในเวลาต่อมาอีก 8 เดือน ทั้งสองก็ได้ปรับปรุงโทรศัพท์ให้ดีขึ้น และคำพูดแรก ที่ใช้ในการส่งข้อความทางโทรศัพท ์ครั้งนี้ คือ "คุณวัตสันมานี่หน่อย ผมต้องการคุณ" ซึ่งการที่เบลล์พูดเช่นนี้ ก็เพราะว่าเขาได้ทำกรดแบตเตอรี่ หกรดเสื้อ เขาเรียกวัตสันจากห้องหนึ่ง และวัตสันก็ได้ยินคำพูดของเขาได้อย่างชัดเจน
 

 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2419 เบลล์ได้นำโทรศัพท์ เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่เมืองฟิลลาเดเฟีย (Philadelphia) และได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม ในครั้งนี้ด้วย และในปีเดียวกันนี้ เบลล์ได้เปิดบริษัทร่วมกับวัตสัน ผู้ช่วยของเขา
เพื่อดำเนินการติดตั้งสายโทรศัพท์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2419 เบลล์ได้ทำการติดตั้งสายโทรศัพท์ จากแบรนด์ฟอร์ดถึงออนตาริโอ ประเทศแคนาดา รวมระยะทาง 8 ไมล์ จากนั้นต่อมาอีก 2 เดือน เบลล์ได้ติดตั้งโทรศัพท์แบบ 2 ทาง ได้เป็นผลสำเร็จ จากนั้นเขาจึงดำเนินการ ติดตั้งสายโทรศัพท์ จากบอสตันไปยังแมสซาซูเซส รวมระยะทาง 2 ไมล์ กิจการของเบลล์ ประสบผลสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2419 บริษัทของเบลล์ได้ถูกฟ้องร้องจากบริษัท เวสเทิร์น ยูเนียน เทเลกราฟ (Western Union Telegraph Company) ซึ่งเป็นบริษัท ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรเลข แต่ในที่สุดศาล ได้ตัดสินให้เบลล์ชนะคดี
 
เบลล์ได้นำโทรศัพท์ของเขาไปจดทะเบียนสิทธิบัตร และก่อตั้งบริษัทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า บริษัท อเมริกันเบลล์ เทเลโฟน (American Bell Telephone Company) จากผลงานชิ้นนี้ทำให้เบลล์มีชื่อเสียงและมีเงินทองมากขึ้น เขาจึงบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้ในการก่อตั้งสมาคมเพื่อคนหูพิการ ชื่อว่า American Association to Promote the Teaching of Speech of Deaf นอกจากนี้ เขายังให้การสนับสนุน การวิจัยเกี่ยวกับการบินอีกด้วย

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2419 เบลล์ได้นำโทรศัพท์ เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่เมืองฟิลลาเดเฟีย (Philadelphia) และได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม ในครั้งนี้ด้วย และในปีเดียวกันนี้ เบลล์ได้เปิดบริษัทร่วมกับวัตสัน ผู้ช่วยของเขา
เพื่อดำเนินการติดตั้งสายโทรศัพท์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2419 เบลล์ได้ทำการติดตั้งสายโทรศัพท์ จากแบรนด์ฟอร์ดถึงออนตาริโอ ประเทศแคนาดา รวมระยะทาง 8 ไมล์ จากนั้นต่อมาอีก 2 เดือน เบลล์ได้ติดตั้งโทรศัพท์แบบ 2 ทาง ได้เป็นผลสำเร็จ จากนั้นเขาจึงดำเนินการ ติดตั้งสายโทรศัพท์ จากบอสตันไปยังแมสซาซูเซส รวมระยะทาง 2 ไมล์ กิจการของเบลล์ ประสบผลสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2419 บริษัทของเบลล์ได้ถูกฟ้องร้องจากบริษัท เวสเทิร์น ยูเนียน เทเลกราฟ (Western Union Telegraph Company) ซึ่งเป็นบริษัท ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรเลข แต่ในที่สุดศาล ได้ตัดสินให้เบลล์ชนะคดี
 
เบลล์ได้นำโทรศัพท์ของเขาไปจดทะเบียนสิทธิบัตร และก่อตั้งบริษัทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า บริษัท อเมริกันเบลล์ เทเลโฟน (American Bell Telephone Company) จากผลงานชิ้นนี้ทำให้เบลล์มีชื่อเสียงและมีเงินทองมากขึ้น เขาจึงบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้ในการก่อตั้งสมาคมเพื่อคนหูพิการ ชื่อว่า American Association to Promote the Teaching of Speech of Deaf นอกจากนี้ เขายังให้การสนับสนุน การวิจัยเกี่ยวกับการบินอีกด้วย
เพื่อดำเนินการติดตั้งสายโทรศัพท์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2419 เบลล์ได้ทำการติดตั้งสายโทรศัพท์ จากแบรนด์ฟอร์ดถึงออนตาริโอ ประเทศแคนาดา รวมระยะทาง 8 ไมล์ จากนั้นต่อมาอีก 2 เดือน เบลล์ได้ติดตั้งโทรศัพท์แบบ 2 ทาง ได้เป็นผลสำเร็จ จากนั้นเขาจึงดำเนินการ ติดตั้งสายโทรศัพท์ จากบอสตันไปยังแมสซาซูเซส รวมระยะทาง 2 ไมล์ กิจการของเบลล์ ประสบผลสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2419 บริษัทของเบลล์ได้ถูกฟ้องร้องจากบริษัท เวสเทิร์น ยูเนียน เทเลกราฟ (Western Union Telegraph Company) ซึ่งเป็นบริษัท ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรเลข แต่ในที่สุดศาล ได้ตัดสินให้เบลล์ชนะคดี
 
เบลล์ได้นำโทรศัพท์ของเขาไปจดทะเบียนสิทธิบัตร และก่อตั้งบริษัทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า บริษัท อเมริกันเบลล์ เทเลโฟน (American Bell Telephone Company) จากผลงานชิ้นนี้ทำให้เบลล์มีชื่อเสียงและมีเงินทองมากขึ้น เขาจึงบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้ในการก่อตั้งสมาคมเพื่อคนหูพิการ ชื่อว่า American Association to Promote the Teaching of Speech of Deaf นอกจากนี้ เขายังให้การสนับสนุน การวิจัยเกี่ยวกับการบินอีกด้วย
 
เบลล์ได้นำโทรศัพท์ของเขาไปจดทะเบียนสิทธิบัตร และก่อตั้งบริษัทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า บริษัท อเมริกันเบลล์ เทเลโฟน (American Bell Telephone Company) จากผลงานชิ้นนี้ทำให้เบลล์มีชื่อเสียงและมีเงินทองมากขึ้น เขาจึงบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้ในการก่อตั้งสมาคมเพื่อคนหูพิการ ชื่อว่า American Association to Promote the Teaching of Speech of Deaf นอกจากนี้ เขายังให้การสนับสนุน การวิจัยเกี่ยวกับการบินอีกด้วย
เบลล์ได้นำโทรศัพท์ของเขาไปจดทะเบียนสิทธิบัตร และก่อตั้งบริษัทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า บริษัท อเมริกันเบลล์ เทเลโฟน (American Bell Telephone Company) จากผลงานชิ้นนี้ทำให้เบลล์มีชื่อเสียงและมีเงินทองมากขึ้น เขาจึงบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้ในการก่อตั้งสมาคมเพื่อคนหูพิการ ชื่อว่า American Association to Promote the Teaching of Speech of Deaf นอกจากนี้ เขายังให้การสนับสนุน การวิจัยเกี่ยวกับการบินอีกด้วย
 
จากนั้นในปี พ.ศ. 2465 เบลล์ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองโนวา สโคเทีย และอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2465
จากนั้นในปี พ.ศ. 2465 เบลล์ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองโนวา สโคเทีย และอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2465


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50533835

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!