Home arrow เอกสาร PDF arrow Wilhelm gottlieb daimler วิลเฮล์ม กอตต์ลีบ เดมเลอร์
Home    ContactsWilhelm gottlieb daimler วิลเฮล์ม กอตต์ลีบ เดมเลอร์ PDF พิมพ์

 

วิลเฮล์ม กอตต์ลีบ เดมเลอร์

Wilhelm gottlieb daimler  ค.ศ.  1834-1900

      กอตต์ลีบ เดมเลอร์  เป็นชาวเยอรมันใช้เวลาส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่กับเครื่องยนต์มานานก่อนที่จะสร้างปรากฎการณ์ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางของชาวโลก   และเมื่อประสบความสำเร็จในสิ่งหนึ่งความสำเร็จอื่นๆ ก็พรั่งพรูมา เดมเลอร์มีความคิดมาตั้งแต่ต้นว่าเครื่องจักรไอน้ำนั้นล้าสมัยแล้ว  เขาเป็นคนเจ้าอารมณ์และบ้างาน    ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล  PDF     

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46216613
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!