Home arrow เอกสาร PDF arrow James watt เจมส์ วอตต์
Home    ContactsJames watt เจมส์ วอตต์ PDF พิมพ์

 

เจมส์ วอตต์

James watt  ค.ศ.  1736-1819

        วอตต์สมควรได้รับการยกย่องจากสิ่งประดิษฐ์อื่นๆที่เขาสร้างขึ้น  เช่นเครื่องนับรอบ  เครื่องสำเนาตัวอักษรยุคต้นและที่สำคัญคือ เขาเป็นบุคคลแรกที่บัญญัติศัพท์  แรงม้า   ขึ้นเพื่อใช้เปรียบเทียบว่าต้องใช้ม้ากี่ตัวจึงจะลากสิ่งของได้เท่ากับเครื่องจักรของเขาหนื่งเครื่องลากได้  ในปี ค.ศ.  1882   สมาคมอังกฤษ  ได้ตั้งหน่วย วัตต์ (Watt)  เป็นหน่วยของกำลังเพื่อเป็นเกียรติแก่นักประดิษฐ์ผู้นี้ตลอดไป     ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล     PDF     

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44715699

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!