Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow มาตรวิทยาเบื้องต้น
Home    Contactsมาตรวิทยาเบื้องต้น PDF พิมพ์

สารบัญ

1.  บทนำ


2.  ระบบการวัด


2.1  การวัด

2.2  ระบบการวัดแห่งชาติ

2.3  ระบบการวัดระหว่างประเทศ

2.4  ระบบของหน่วยวัด


3.  มาตรวิทยา

3.1  มาตรวิทยา

3.2  มาตรฐานการวัด

3.3  การสอบเทียบ

3.4  ความสามารถสอบกลับได้

3.5  ความไม่แน่นอนของการวัด


4.  ระบบการสอบกลับได้

4.1  ปัจจัยหลักของความสามารถสอบกลับได้

4.2  ลำดับขั้นของการสอบเทียบ

4.3  การแสดงให้เห็นถึงความสามารถสอบกลับได้ของการวัด


5.  บทสรุป


จัดทำโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50442801

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!