Home arrow บทความทั่วไป arrow วิถีธรรมนำสันติภาพ ‘ ติช นัท ฮันห์ ‘
Home    Contactsวิถีธรรมนำสันติภาพ ‘ ติช นัท ฮันห์ ‘ PDF พิมพ์

พุทธศาสนาเพื่อสังคม

      สัปดาห์วิสาขบูชาโลก  ติชนัทฮัท  ฮันห์  พระมหาเภระชาวเวียดนาม  นิกายเซนมหายาน  จากหมู่บ้านพลัมฝรั่งเศสเดินทางสู่ลุมพินีสถาน ประเทศไทย  ภิกษุชึ่งทั่วโลกเลื่อมใสครัทธาในงานดำเนินกวิภีธรรมเพือสันติภาพ  แสดงปาฐกถาธรรมสู่ศานติสมานฉันท์  ให้พลังแห่งสติจัดการอารนณ์ตน

      นามเดิม   เหงียนชวนเบ๋า  เกิดเดือนตุลาคม  พ.ศ.2469

     16ปืบวชเณร  ก่อนอุปสมบทป็นภิกษุฉายา  “ติช  นัท  ฮันห์แปลว่าผู้สืบทอดพุทธศาสนาอันสถิตอยู่กับปัจจุบันขณะแนวคิดมหาเถระพุทธศาสนาต้องใช้สังคม    จะมัวเจริญสติเจริณภาวนาวยู่ในวัดอย่างเดียวไม่ได้  ช่วยเหลือด้วยวิถีแห่งสติ  คุ่ไปกับฟื้นฟูพุทธศาสนาให้เข้ากับยุดสมัย  พ.ศ.2505  ศึกษาด้านศาสนาเปรียบเทียบ ที่มหาวิทยาลัยพรินฃ์ตัน สหรัฐอเมริกา  กลับเวียคนาม  ตั้งโรงเรียนยุวชนรับใช้สังคม  ต่อมาปี  2509  จัดตั้งคณะเทียบหิน 

      ปีเดียวกันไปประชุมพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์  กระตุ้นให้ทุกคนหยุดการสนับสนุนสงคราม  เคลื่อนไหวด้วยสันติวิธีแต่ส่งผลรุนแรงถึงขั้นรัฐบาลเวียคนามไม่อนุณาตให้กับประเทศ  ต้องลี้ภัยในฝรั่งเศส

      ในวัย  81  ยังคงเดิมทางนำธรรมะ  และนำเจริณูภาวนาแก่คนทุกเชื้อชาติ  รวมถึงผ่านงานเขียน  อาทิ  ปาภิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ  สันติภาพทุกย่างก้าว  กุณแจเซน ศานติในเรือนใจฯลฯ  ด้วยแนวคิดพุทธศาสนาที่ผูกสัมพันธ์กับสังคม.

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 45899022

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!