Home arrow บทความทั่วไป arrow รถไฟฟ้าใต้ดิน
Home    Contactsรถไฟฟ้าใต้ดิน PDF พิมพ์
ตัวอย่าง : รถไฟฟ้าใต้ดิน

ระบบการจราจรในประเทศไทยนั้นประกอบด้วยการจราจรทางน้ำ ทางเรือ ทางอากาศและทางบก ซึ่งการจราจรที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับประเทศไทยคือการจราจรทางบกแต่ไม่ได้อยู่บนบกจริงๆ เพราะการจราจรแบบใหม่นี้เกิดขึ้นที่ใต้ดิน คือรถไฟฟ้าใต้ดิน นั่นเอง ซึ่งมีการเปิดใช้ครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่ 3 กรกฏาคม 2547 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง รถไฟฟ้าใต้ดินจัดว่าเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับประเทศไทยแต่รถไฟฟ้าใต้ดินนี้มีมานานแล้วในต่างประเทศ โดยเริ่มมีการใช้รถไฟใต้ดินที่กรุงลอนดอนเป็นคันแรกในปี ค.ศ.1863ซึ่งในตอนแรกใช้ชื่อเรียกว่า รถใต้ดิน รถไฟใต้ดินคันแรกนี้ขับเคลื่อนโดยอาศัยเครื่องจักรไอน้ำที่ได้พลังงานมากจากการเผาถ่านหิน
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยโดยอยู่ในความ รับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ซึ่งเดิมชื่อ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2535 เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยมีกลุ่มบริษัทบีเอ็มซีเอล เป็นผู้รับสัมปทาน รถไฟฟ้าใต้ดินเฉลิมรัชมงคล มีระยะทางทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร ช่วงหัวลำโพง-ศูนย์การประชุมสิริกิตติ์-บางซื่อ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 และเริ่มเปิดให้ใช้บริการในปี พ.ศ.2547 นอกจากโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลแล้วยังมีโครงการอีก 3 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ คือ
1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค ระยะทาง 13.8 กิโลเมตร และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ระยะทาง 13 กิโลเมตร
2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ-บางบำหรุ ระยะทาง 24 กิโลเมตร
3.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 40 กิโลเมตร
 

 

ลักษณะโครงสร้างของสถานีเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ลึกจากผิวถนนประมาณ 15-25 เมตร สถานี มีความกว้างประมาณ 18-25 เมตร ยาวประมาณ 150-200 เมตร โครงสร้างของสถานีมี 3 ลักษณะซึ่งขึ้นอยู่กับสถาพ ของพื้นที่ ดังนี้
โครงสร้าง 2 ชั้น ประกอบด้วย
-ชั้นที่ 1 ชั้นโถงผู้โดยสาร เป็นสถานที่ในการซื้อและตรวจตั๋วโดยสาร พร้อมทั้งแสดงแผนภูมิเส้นทางรถไฟฟ้า
-ชั้นที่ 2 ชานชาลา เป็นชั้นที่รถไฟฟ้าจอดเทียบ รับ-ส่งผู้โดยสาร ประตูจะเปิดและปิดเมื่อรถจอดเทียบท่าเท่านั้น
 

 

ตัวอย่าง : บริเวณชานชาลา

โครงสร้าง 3 ชั้น ประกอบด้วย
-ชั้นที่ 1 ชั้นรวมผู้โดยสาร มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่ง เมื่อขึ้นหรือลงจะประกอบด้วยร้านค้าปลีกต่างๆ
-ชั้นที่ 2 ชั้นโถงผู้โดยสาร เป็นสถานที่ในการซื้อและตรวจตั๋วโดยสาร
-ชั้นที่ 3 ชานชาลา เป็นชั้นที่รถไฟฟ้าจอดเทียบ รับ-ส่งผู้โดยสาร ประตูจะเปิดและปิดเมื่อรถจอดเทียบท่าเท่านั้น
โครงสร้าง 4 ชั้น ประกอบด้วย
- ชั้นที่ 1 ชั้นโถงผู้โดยสาร เป็นสถานที่ในการซื้อและตรวจตั๋วโดยสาร
- ชั้นที่ 2 ชานชาลา เป็นชั้นที่รถไฟฟ้าจอดเทียบ รับ-ส่งผู้โดยสาร ประตูจะเปิดและปิดเมื่อรถจอดเทียบท่าเท่านั้น
- ชั้นที่ 3 เป็นห้องเครื่องสำหรับระบบต่างๆ เช่น พัดลมดูดอากาศ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
- ชั้นที่ 4 ชั้นชานชาลาล่าง เป็นชั้นที่รถไฟฟ้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารประตูจะเปิดและปิดเมื่อรถจอดเทียบท่าเท่านั้น
  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46234050

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!