Home arrow การทดลองเสมือนจริง arrow RLC ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
Home    ContactsRLC ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ PDF พิมพ์

จาวาแอพเพล็ตนี้แสดงคุณสมบัติของวงจร RLC  ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

1.     ค่าสูงสุดของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ  AC  กำหนดไว้ที่  10.0  V   และค่าความต้านทานคือ  1  kohm

2.     คุณสามารถเปลี่ยน

        1.    คาบเวลาของกระแสสลับ AC  โดยใส่ค่าลงในช่องว่าง มีหน่วยของเวลาเป็น  วินาที (s)  ,  ms(10-3s)  ,µs (10-6),ns(10-9s)

        2.    คุณสามารถเปลี่ยนค่าตัวเหนี่ยวนำ

                คลิกเมาส์ภายในตัวเหนี่ยวนำ(คอยส์สีน้ำเงิน)

                คลิกปุ่มซ้ายเพื่อลดค่า และคลิกปุ่มขวาเพื่อเพิ่มค่า

                ช่วงเพิ่มหรือลดค่าให้เลือกที่   delta    คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46211914

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!