Home arrow สิ่งประดิษฐ์์ arrow ตึกระฟ้า Skyscraper
Home    Contactsตึกระฟ้า Skyscraper PDF พิมพ์

ความจำกัดของเนื้อที่

          แม้ในประวัติศาสตร์จะมีสิ่งก่อสร้างสูง ๆ เกิดขึ้นมากมายโดยตลอด เช่น ปิระมิดของอียิปต์ หอคอยแห่งบาเบล หอเอนเมืองปิซ่า รวมทั้งโบสถ์ยอดแหลมสูงและเจดีย์อีกมากมาย ทว่าทั้งหมดนี้สร้างด้วยหินและอิฐ น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะอยู่ที่ระดับล่างทำให้มีฐานใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่อย่างกรณีของปิระมิด หรือไม่ก็ต้องมี ฝาค้ำ (buttresses) หรือปีกทางโครงสร้าง เพื่อรองรับแรงกด หลักสถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นตัวจำกัดพื้นที่ใช้สอยและความสูง หากไม่นับรวมยอดแหลม

          ความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นในทศวรรษ 1800 เมื่อปัจจัยหลายอย่างทำให้อาคารหลายชั้นกลายเป็นสิ่งที่เหมาะสมและจำเป็น ประชากรเริ่มอพยพไปยังเมืองท่าชายฝั่งอย่างนิวยอร์ก บอสตันและลอนดอนมากขึ้น แม้จะมีงานใหม่เกิดขึ้นจาก ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Age) แต่ที่ดินในเมืองสำหรับพักอาศัยและค้าขายกลับมีจำกัด ทางแก้มีทางเดียวคือ สร้างที่อยู่ให้สูงขึ้นไป   คลิกค่ะ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 45884018

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!