กุญแจที่ใช้ล๊อคประตูแบบทั่วไป  ภาพซ้ายเป็นภาพตอนเปิดประตู ส่วนภาพขวา เป็นตอนปิดประตู สลักจะยืดเข้าไปในร่องของกรอบประตู  และยืดประตูไว้ไม่ให้เปิดออกได้