Home arrow Youtube arrow รถพลังงานไฮโดรเจน
Home    Contactsรถพลังงานไฮโดรเจน PDF พิมพ์

    สร้าแบบจำลองรถพลังงานไฮโดรเจนไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อปัญหามลภาวะ  โดยการแยกน้ำเป็นก๊าซไฮโดรเจนและอ๊อกซิเจน  และส่งไปยังเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/OwATCNH3z-Y

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46211877

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!