Home arrow Youtube arrow แคปซูลตรวจช่องท้อง
Home    Contactsแคปซูลตรวจช่องท้อง PDF พิมพ์

    คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/ZUGDIk26jUI

กล้อง วี.ดิ.โอ.แคปซูลกินได้

 ตามหลักธรรมชาติเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นตามร่างกายภายนอก ผู้เป็นเจ้าของร่างกายจะสามารถ สำรวจตรวจความเป็นไปและความเรียบร้อยของบาดแผลได้ด้วยตนเอง หรือหากบาดแผลนั้นต้องการ รักษามากกว่าที่ตนเองจะทำได้ ก็สามารถให้แพทย์ทำการรักษาได้ แต่ถ้าหากบาดแผลเกิดขึ้นภายใน ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารของคน นอกจากจะสำรวจตรวจสอบด้วย ตนเองไม่ได้แล้ว อาจเกิดผลเสียร้ายแรงถึงชีวิต หากเกิดอาการแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น การติดเชื้อ ที่บาดแผล หรือการเสียเลือดอย่างมากจนมีผลกระทบต่อร่างกาย

 การแพทย์สมัยโบราาณ การรักษาอาการเกิดบาดแผลในระบบทางเดินอาหารจะรักษาตามอาการ ที่แสดงออกทางร่างกายภายนอก ปัจจุบันเครื่องมือตรวจทางการแพทย์มีความทันสมัยมากขึ้น เริ่มมีการ ใช้กล้องขนาดจิ๋วที่ติดอยู่ปลายสายเคเบิล หรือสายไฟเบอะออฟติคซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณมาควบคุมมุม กล้อง และเป็นช่องส่งสัญญาณภาพกลับมาให้แพทย์ตรวจสอบได้ด้วย การใช้กล้องส่องภายในช่องท้องจะ อำนวยความสะดวกแก่แพทย์ที่ทำการรักษาได้อย่างดี แต่จะมีข้อเสียอยู่บ้าง คือ อาจทำให้ผู้ป่วยต้อง ทนเจ็บในการกลืนกล้องพร้อมสายเคเบิลผ่านลงทางหลอดอาหาร และส่วนที่ลึกมาก ๆ กล้องส่อง ไม่สามารถเดินทางไปถึง

 จากการค้นคว้าระหว่างนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษและชาวอิสราเอล ได้ร่วมกันประดิษฐ์กล้อง วี.ดิ.โอ.ขนาดจิ๋วบรรจุภายในแคลซูลคล้ายแคปซูลยาทั่วไป มีขนาดกว้าง ๐.๔ นิ้ว ยาว ๑.๒ นิ้วเท่านั้น การใช้งานง่าย เพียงให้ผู้ป่วยกลืนเข้าไป ภาพถ่าย วี.ดิ.โอ.ส่วนต่าง ๆ ของทางเดินอาหารภายใน ร่างกาย ตั้งแต่กระเพาะอาหารไปจนถึงลำไส้เล็ก ก็จะถูกบันทึกออกมาเพื่อให้แพทย์ตรวจสอบต่อไป

 กล้อง วี.ดิ.โอ.ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแคปซูลเล็กน้อย แต่มีอุปกรณ์ส่วนประกอบต่าง ๆ บรรจุอยู่ มากมาย นอกจากมีกล้องถ่าย วี.ดิ.โอ.ขนาดจิ๋วแล้ว ยังมีแหล่งกำเนิดแสงและเครื่องส่งวิทยุทำหน้าที่ ส่งสัญญาณว่าอยู่ส่วนใดของร่างกาย แล้วส่งสัญญาณ วี.ดิ.โอ.กลับมายังเครื่องรับภายนอกที่ออกแบบใน รูปของเข็มขัดที่คาดไว้ที่เอวผู้ป่วย จึงทำให้ผู้มาตรวจไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลา

  กล้อง วี.ดิ.โอ.นี้สามารถย่อยสลายได้และจะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายไปในที่สุด ตัวกล้องและ ภาชนะที่บรรจุได้ทำการฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้กล้องแคปซูลนี้จะลดโอกาสที่จะทำให้ ติดเชื้อได้ค่อนข้างแน่นอน

  เมื่อผู้ป่วยกลืนกล้องแคปซูลนี้ พร้อมทั้งคาดเข็มขัดรับสัญญาณภาพ วี.ดิ.โอ.แล้ว จะสามารถออก จากโรงพยาบาลไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ กล้องจะบันทึกภาพภายใน ๖ ชั่วโมง โดยจะอยู่ในร่างกาย ทั้งสิ้น ๒๔ ชั่วโมง ก่อนจะถูกขับถ่ายออกมาหลังจากครบ ๒๔ ชั่วโมง แล้วให้กลับมาที่โรงพยาบาลอีก ครั้งหนึ่ง เพื่อนำเข็มขัดบันทึกภาพ วี.ดิ.โอ.มาถ่ายโอนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และนำมาวิเคราะห์ หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น กล้องนี้จะได้รับการพัฒนาต่อไปจนถึงขั้นค้นหามะเร็ง หรือเนื้องอกในกระเพาะ อาหารหรือลำไส้

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44905540
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!