Home arrow บทความทั้งหมด arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดย ผ.ศ.สุชาติ สุภาพ
Home    Contactsพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดย ผ.ศ.สุชาติ สุภาพ PDF พิมพ์
 

บทที่

เรื่อง

หน้า
1 คลื่น 5
 

1.1  การจำแนกประเภทของคลื่น   

7
  1.2  องค์ประกอบของคลื่น  12
  1.3   สมบัติของคลื่น   15
  1.4  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น     21
  1.5  การซ้อนทับกันของคลื่น    22
  1.6  คลื่นนิ่ง   24
  1.7  การกำทอน    29
  1.8  สึนามิเกิดขึ้นจากอะไร ทำไมจึงมีพลังงานมหาศาล  35
2 เสียง 51
 

2.1 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

60
  2.2  ลักษณะของคลื่นเสียง 61
  2.3  การจำแนกประเภทของคลื่นเสียง   64
  2.4  ความดังของเสียง 66
  2.5  คุณภาพของเสียง 71
  2.6  ระดับเสียง 73
  2.7  คลื่นนิ่งของเสียงในท่อ   74
  2.8  มลภาวะของเสียง   80
  2.9 การนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์  81
3 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 99
 

3.1 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกมาได้อย่างไร 

100
  3.2  สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  104
  3.3   สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  105
  3.4   การสื่อสารโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 120
  3.5  การเดินทางของคลื่นวิทยุ  126
  เฉลยคำถามท้ายบท 139
4 กัมมันตรังสีและพลังงานนิวเคลียร์  153
 

4.1 อะตอม

153
  4.2 ธาตุกัมมันตรังสี 165
  4.3 ไอโซโทป   172
  4.4 การทำธาตุที่มีเสถียรภาพให้เป็นธาตุกัมมันตรังสี 176
  4.5 ความแรงของรังสี 179
  4.6 ครึ่งชีวิต 181
  4.7  ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี    183
  4.8  การใช้สารกัมมันตรังสีในการรักษาโรค 187
  4.9 อันตรายจากรังสี  204
  4.10 รังสีพื้นฐาน    209
  4.11 แหล่งกำเนิดในธรรมชาติ   210
  4.12 กากกัมมันตรังสี 216
  4.13 รังสีกับมนุษย์  220
  4.14  เครื่องวัดรังสี   221
  4.15 พลังนิวเคลียร์ 224
  เฉลยคำถามท้ายบท  231
  ประวัติผู้เรียบเรียง    242


 


 

  
ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 51658248

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!