Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3079
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2753
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 34188
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10722
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8993
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4036
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4526
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5857
แบบทดสอบเรื่องของไหล 95227
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7977
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6291
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4259
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3985
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3397
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3305
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3585
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3796
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3463
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3338
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3117
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3025
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3405
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2932
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3248
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7988
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6160
จุดศูนย์กลางมวล 4072
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5117
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6098
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13359
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16112
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12716
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 13030
ข้อสอบวิชา สังคม 15032
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12137
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7912
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6264
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7577
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5963
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10100
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7390
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5896
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5452
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3536
ทดสอบความรู้รอบตัว 4206
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 140712
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17322
อ.รจนา ใจห้าว 5454
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30661
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19111
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44934349
ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!