Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3342
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 3046
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 36398
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 11069
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 9254
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4271
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4769
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 6178
แบบทดสอบเรื่องของไหล 99667
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 8348
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6526
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4453
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 4195
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3615
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3509
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3819
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 4011
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3664
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3557
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3331
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3275
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3613
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 3136
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3448
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 8193
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6370
จุดศูนย์กลางมวล 4286
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5448
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6519
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13717
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16392
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12942
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 13242
ข้อสอบวิชา สังคม 15225
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12366
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 8110
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6486
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7792
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 6164
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10341
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7589
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 6092
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5642
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3733
ทดสอบความรู้รอบตัว 4420
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 141991
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 18066
อ.รจนา ใจห้าว 5662
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30944
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19431
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 48524404
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!