Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3139
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2811
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 35015
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10806
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 9049
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4085
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4581
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5920
แบบทดสอบเรื่องของไหล 96739
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 8069
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6356
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4302
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 4032
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3449
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3355
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3637
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3838
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3508
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3391
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3164
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3071
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3450
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2975
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3297
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 8029
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6205
จุดศูนย์กลางมวล 4116
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5181
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6175
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13425
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16155
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12760
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 13077
ข้อสอบวิชา สังคม 15072
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12182
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7956
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6307
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7623
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 6008
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10151
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7431
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5936
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5493
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3580
ทดสอบความรู้รอบตัว 4243
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 140763
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17378
อ.รจนา ใจห้าว 5500
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30706
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19159
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 45561067
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!