Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3225
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2903
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 36012
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10921
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 9131
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4166
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4654
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 6032
แบบทดสอบเรื่องของไหล 98539
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 8187
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6434
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4362
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 4101
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3523
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3426
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3721
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3907
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3569
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3468
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3246
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3169
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3520
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 3041
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3355
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 8101
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6275
จุดศูนย์กลางมวล 4199
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5291
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6298
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13570
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16251
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12839
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 13144
ข้อสอบวิชา สังคม 15135
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12259
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 8021
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6383
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7707
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 6080
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10232
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7496
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5992
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5553
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3649
ทดสอบความรู้รอบตัว 4312
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 141867
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17918
อ.รจนา ใจห้าว 5574
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30837
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19309
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46746495
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!