Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2794
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2417
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 31598
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10325
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8708
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3745
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4230
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5470
แบบทดสอบเรื่องของไหล 89703
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7472
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5991
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3980
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3726
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3141
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3049
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3324
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3542
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3198
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3086
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2863
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2749
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3144
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2677
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2981
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7747
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5903
จุดศูนย์กลางมวล 3782
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4728
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5624
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13008
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15819
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12433
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12740
ข้อสอบวิชา สังคม 14775
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11884
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7668
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6016
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7282
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5693
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9800
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7146
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5633
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5186
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3288
ทดสอบความรู้รอบตัว 3963
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 139733
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17007
อ.รจนา ใจห้าว 5205
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30435
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18818
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42219779
ขณะนี้มี 72 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!