Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2911
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2560
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 33175
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10500
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8829
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3866
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4350
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5625
แบบทดสอบเรื่องของไหล 92919
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7708
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6125
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4091
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3828
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3236
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3141
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3425
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3637
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3297
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3180
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2964
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2847
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3248
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2775
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3081
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7840
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6012
จุดศูนย์กลางมวล 3903
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4884
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5806
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13149
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15946
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12550
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12864
ข้อสอบวิชา สังคม 14877
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11980
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7765
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6117
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7388
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5804
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9913
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7251
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5737
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5299
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3387
ทดสอบความรู้รอบตัว 4064
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 139882
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17112
อ.รจนา ใจห้าว 5300
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30528
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18912
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43278875
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!