Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3285
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2978
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 36224
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10998
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 9192
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4217
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4713
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 6114
แบบทดสอบเรื่องของไหล 99057
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 8270
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6478
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4410
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 4139
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3563
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3470
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3767
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3958
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3627
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3514
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3288
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3234
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3565
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 3097
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3400
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 8145
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6326
จุดศูนย์กลางมวล 4238
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5374
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6414
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13646
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16318
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12884
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 13193
ข้อสอบวิชา สังคม 15179
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12316
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 8064
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6437
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7756
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 6122
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10286
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7540
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 6038
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5593
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3684
ทดสอบความรู้รอบตัว 4369
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 141940
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17979
อ.รจนา ใจห้าว 5613
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30891
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19380
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 47623004
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!