Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2841
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2469
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 31676
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10379
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8753
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3787
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4274
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5527
แบบทดสอบเรื่องของไหล 89789
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7528
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6033
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4018
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3764
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3181
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3090
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3371
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3586
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3242
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3127
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2907
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2789
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3186
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2719
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3022
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7783
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5953
จุดศูนย์กลางมวล 3836
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4794
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5692
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13072
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15871
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12482
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12794
ข้อสอบวิชา สังคม 14819
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11928
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7712
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6065
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7328
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5742
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9846
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7194
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5683
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5248
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3338
ทดสอบความรู้รอบตัว 4014
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 139790
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17051
อ.รจนา ใจห้าว 5249
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30480
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18863
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42586718
ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!