Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3036
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2702
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 33975
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10653
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8943
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3988
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4472
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5791
แบบทดสอบเรื่องของไหล 94923
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7906
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6252
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4218
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3945
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3357
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3267
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3548
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3755
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3422
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3297
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3083
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2979
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3364
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2894
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3212
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7953
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6118
จุดศูนย์กลางมวล 4031
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5058
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6022
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13298
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16067
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12671
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12987
ข้อสอบวิชา สังคม 14991
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12100
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7874
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6225
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7541
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5923
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10051
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7355
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5857
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5416
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3493
ทดสอบความรู้รอบตัว 4173
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 140645
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17282
อ.รจนา ใจห้าว 5416
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30629
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19071
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44498703
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!