Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2933
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2587
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 33225
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10528
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8848
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3886
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4370
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5652
แบบทดสอบเรื่องของไหล 92986
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7734
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6145
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4108
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3846
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3252
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3157
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3441
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3652
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3314
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3197
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2983
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2864
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3266
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2793
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3103
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7859
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6028
จุดศูนย์กลางมวล 3926
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4916
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5841
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13175
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15968
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12567
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12882
ข้อสอบวิชา สังคม 14896
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11996
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7780
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6133
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7404
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5823
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9935
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7265
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5758
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5314
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3403
ทดสอบความรู้รอบตัว 4080
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 139909
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17131
อ.รจนา ใจห้าว 5317
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30545
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18930
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43502582
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!