Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2962
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2617
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 33645
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10560
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8878
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3917
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4399
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5684
แบบทดสอบเรื่องของไหล 93836
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7781
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6180
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4145
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3874
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3288
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3188
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3471
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3682
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3348
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3223
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3013
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2894
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3296
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2823
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3134
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7887
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6053
จุดศูนย์กลางมวล 3963
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4951
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5887
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13211
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15996
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12593
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12912
ข้อสอบวิชา สังคม 14925
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12028
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7810
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6163
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7474
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5858
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9967
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7293
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5781
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5342
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3427
ทดสอบความรู้รอบตัว 4103
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 140451
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17209
อ.รจนา ใจห้าว 5345
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30567
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18982
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43803441
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!