Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2902
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2550
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 33159
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10489
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8821
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3858
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4343
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5613
แบบทดสอบเรื่องของไหล 92900
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7700
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6117
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4086
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3823
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3231
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3137
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3420
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3633
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3292
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3173
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2957
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2841
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3242
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2768
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3072
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7834
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6003
จุดศูนย์กลางมวล 3898
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4874
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5787
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13138
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15941
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12545
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12860
ข้อสอบวิชา สังคม 14873
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11974
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7758
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6111
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7382
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5798
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9904
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7243
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5732
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5292
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3382
ทดสอบความรู้รอบตัว 4059
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 139873
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17107
อ.รจนา ใจห้าว 5296
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30523
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18908
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43196672
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!