Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3454
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 3159
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 36643
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 11187
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 9347
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4384
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4871
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 6314
แบบทดสอบเรื่องของไหล 100387
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 8500
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6629
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4555
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 4314
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3722
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3597
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3922
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 4106
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3754
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3647
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3427
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3384
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3713
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 3235
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3531
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 8286
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6456
จุดศูนย์กลางมวล 4385
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5586
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6717
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13834
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16539
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 13067
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 13354
ข้อสอบวิชา สังคม 15334
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12452
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 8205
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6582
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7882
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 6258
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10450
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7690
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 6195
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5731
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3832
ทดสอบความรู้รอบตัว 4517
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 142128
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 18307
อ.รจนา ใจห้าว 5767
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 31069
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19540
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50459084
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!