กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาการเรียนการสอน

ฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ปีการศึกษา  2/46

กลุ่ม เวลา วิชา
เทคโน Arch 3 15.25 - 18.05 ฟิสิกส์เบื้องต้น
เทคโน arch 1 12.25 - 15.05 ฟิสิกส์เบื้องต้น
PT 4601 8.55 - 11.35 ฟิสิกส์เบื้องต้น
PC 4511 + PC 4512 12.25 - 15.05 ฟิสิกส์เบื้องต้น
44641 CAT 12.25 - 15.05 กลศาสตร์เวกเตอร์
สถาปัตยกรรม ปี 3 12.25 - 15.05 ฟิสิกส์เบื้องต้น

คะแนนมิดเทอมแสดงคะแนนรวมทั้งหมด

พร้อมจัดอันดับ  

นักศึกษาร่วมโวตเก็บคะแนนกลางภาค

คะแนนมิดเทอมของกลุ่ม etec  โลหะวิทยาฟิสิกส์

คุณเข้ามาเยี่ยมชมคนที่

เซ็นชื่อในสมุดเยี่ยมฟิสิกส์ราชมงคล