Home
  
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
เทคโนโลยีอื่นจากการใช้สนามแม่เหล็ก และไฟฟ้า PDF พิมพ์

หน้า 3

เคล็ดไม่ลับของเตา

          เตาหุงต้มเหนี่ยวนำมีส่วนประกอบหลักได้แก่ แผ่นเซรามิกสำหรับวางภาชนะ ขดลวดโลหะเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าควบคุมกระแสไฟ เมื่อไฟฟ้ากระแสสลับไหลเข้าขดลวดโลหะทำให้ขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าบนขดลวดจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าวนบนภาชนะ เมื่อกระแสไฟฟ้าวนไหลผ่านความต้านทานไฟฟ้าของกระทะหรือหม้ออย่างต่อเนื่อง จะทำให้กระทะร้อนขึ้น นี่คือหลักการทำงานของเตาหุงต้มเหนี่ยวนำ

          เมื่อพูดถึงการเกิดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก เรามักจะนึกถึงการทดลองที่ทำในชั้นเรียนโดยการหมุนขดลวดผ่านแม่เหล็ก (แม่เหล็กอยู่กับที่) หรือหมุนแม่เหล็กผ่านขดลวด (ขดลวดอยู่กับที่)  ซึ่งทั้งสองวิธีล้วนแล้วแต่เป็นการทำให้เส้นแรงของสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแม่เหล็กที่ใช้เป็นแม่เหล็กถาวรซึ่งมีเส้นแรงแม่เหล็กคงที่ดังนั้นหากแม่เหล็กและขดลวดอยู่นิ่งทั้งคู่ก็จะไม่เกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดได้ ขณะที่เตาหุงต้มเหนี่ยวนำใช้แม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าสลับทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กได้โดยแม่เหล็กไม่ต้องมีการเคลื่อนที่แต่ก็สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าวนที่ภาชนะได้

ความร้อนเสริม

         นอกจากความร้อนที่เกิดจากความต้านทานไฟฟ้าของโลหะแล้ว กระทะหรือหม้อที่วางบนเตายังได้ความร้อนจากการสั่นของไดโพลแม่เหล็ก(magnetic dipole) ขนาดเล็กในเนื้อเหล็กด้วย ด้วยเหตุที่สนามแม่เหล็กของขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ที่เปิดเตา) จึงเหนี่ยวนำให้ไดโพลแม่เหล็กในเนื้อเหล็กมีการเคลื่อนไหวในลักษณะการสั่นอย่างรวดเร็ว และเสียดสีกันเกิดความร้อนเสริมกับความร้อนที่เกิดจากความต้านทานไฟฟ้า        แต่ปริมาณความร้อนจากการสั่นของไดโพลแม่เหล็กจะน้อยกว่าความร้อนที่เกิดจากความต้านทานไฟฟ้า< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 11725625  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!