การทดลองเรื่องแรงลอยตัว

จุ่มวัตถุลงในน้ำ น้ำหนักของวัตถุจะลดลง
เมื่อเทียบกับน้ำหนักที่วัดได้ในอากาศ
หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันกับแรงลอยตัวของเรือ

คลิกครับ
download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

เรือน้ำตาลล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

31 พฤษภาคม 54 เรือบรรทุกน้ำตาลพ่วง 3 พุ่งชนตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จ.พระนครศรีอยุธยา ทำให้เรือพ่วงลำที่ 2 ลำเรือแตกวิ่งชนตลิ่งกระแทกบ้านคนเสียหายเรือล่มที่แม่น้ำเจ้าพระยา