Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow บทความรวมวิทยาศาสตร์ กันยายน 54
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
บทความรวมวิทยาศาสตร์ กันยายน 54 PDF พิมพ์

หน้า 11

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

'กองทัพบกฟื้นฟูแหล่งน้ำเสื่อมโทรมด้วยอีเอ็ม'

นอกเหนือจากมีภารกิจรักษาความมั่นคงและรักษาอธิปไตยให้ประเทศแล้ว กองทัพยังได้ดำเนินการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมเคียงคู่ไปด้วยกัน โดยหยิบยกเรื่องความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในชุมชนและแหล่งน้ำธรรมชาติมาแก้ไข ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมทั้งแหล่งน้ำในชุมชน และคูคลองธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพอีกครั้งนอกเหนือจากการอุปโภคแล้วยังช่วยเรื่องทัศนียภาพ และไม่ให้น้ำเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กองทัพบก จึงได้ริเริ่ม โครงการ “ประยุกต์การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อนำศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาช่วยเสริมส่วนราชการพลเรือน และบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำ คูคลองในพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีความสะอาดสวยงามและยังเป็นการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคูคลองให้ใสสะอาดอีกด้วย

พลโทอุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่าโครงการนี้ได้มอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 11 เป็นหน่วยนำร่องจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งมี พลตรีภาณุวัชร นาควงษ์ เป็นผบ.มทบ.11 ดำเนินการ พร้อมส่งต่องานให้สัสดีในพื้นที่แต่ละเขต ไปสำรวจแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่มีปัญหา และได้สอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จนได้ข้อสรุปว่าชาวบ้านต้องการให้ทหารเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในคูคลอง นอกจากนี้ยังได้เข้าไปเสริมโครงการ “คลองสวยน้ำใส ถวายพ่อหลวง” ของกรุงเทพมหานคร

“หลังจากที่รับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ชุมชนแล้ว ทาง มทบ.11 จึงได้จัดชุดวิทยากรไปอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการทำอีเอ็มบอล และอีเอ็มน้ำ รวมถึงการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาล้างห้องน้ำ โดยทหารจะสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ เมื่อชุมชนสามารถทำอีเอ็มบอล และอีเอ็มน้ำได้แล้ว เราก็จะส่งทหารไปช่วยในเรื่องของการโยนอีเอ็มบอลลงไปในน้ำ ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์จะไปแพร่กระจายในน้ำเน่า น้ำเสีย จากนั้นก็ฉีดอีเอ็มน้ำลงไปในคูคลองอีกชั้น และทำการตรวจวัดปริมาณน้ำตามห้วงเวลาที่เรากำหนด ดูผลที่ได้รับจากการโยนอีเอ็มบอลและอีเอ็มน้ำลงไปในคูคลองที่เน่าเสีย”

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 จนถึงเดือนธันวาคม 2554 ส่วนพื้นที่ในการดำเนินการจะได้ประสานกับกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มครั้งแรกที่บริเวณคลองเปรมประชากร และบริเวณวัดเบญจมบพิตร วัดหงส์รัตนาราม เขตภาษีเจริญ และจะขยายผลต่อไปตามความเหมาะสม โดยให้หน่วยทหารในพื้นที่มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดกิจกรรม

ส่วนงบประมาณดำเนินการจะเป็นงบประมาณของกองทัพบก และมาจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมให้การสนับสนุน หลังจากทำไปแล้วก็ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนมาร่วมกันมอบเป็นกองทุนโครงการ “คลองสวยน้ำใส ถวายพ่อหลวง” ในการดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากชุมชนใดมีความพร้อมและอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์การใช้จุลินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานสัสดีทุกเขต หรือที่มณฑลทหารบกที่ 11 ทางทหารยินดีที่จะให้คำแนะนำในการทำอีเอ็มบอลและอีเอ็มน้ำตลอดเวลา.

อุบล ชาญปรีชาสมุทร< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 11836844  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!