Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow บทความรวมวิทยาศาสตร์ของผู้จัดการออนไลน์  มิถุนายน 54
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
บทความรวมวิทยาศาสตร์ของผู้จัดการออนไลน์  มิถุนายน 54 PDF พิมพ์

หน้า 20

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นักวิจัยไทยใช้ซินโครตรอนทำ “อักษรเบรลล์”

ตัวแสดงผลอักษรเบรลล์ที่ผลิตขึ้นจากการใช้แสงซินโครตรอน

 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน – นักวิจัยไทยพัฒนาตัวแสดงผลอักษรเบรลล์ด้วยแสงซินโครตรอน โดยจุดสัมผัสแสดงผลเคลื่อนที่ขึ้นลงตามแรงลมที่ควบคุมด้วยสัญญาณซึ่งแปลงผลจากคอมพิวเตอร์ ช่วยเพิ่มโอกาสผู้พิการทางสายตาเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ของห้องปฏิบัติการแสงสยาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และคณะ ได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาตัวอักษรเบรลล์ด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน โดยได้ทำการออกแบบและสร้างกลไกการเคลื่อนที่ของจุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 1 เซล หรือจำนวน 6 จุดสัมผัส ให้สามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตามแรงดันลมที่ควบคุมด้วยสัญญาณที่ถูกแปลมาจากอักษรปกติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แผนภาพส่วนประกอบของอักษรเบรลล์ทีมวิจัยได้ใช้ประโยชน์จากสถานีลำเลียงแสงที่ 6a (BL6a - Deep X-ray Lithography: DXL) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีทดลอง ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา และเป็นสถานีที่ให้แสงซินโครตรอนย่านรังสีเอกซ์พลังงานต่ำในการสร้างชิ้นส่วนจิ๋วที่มีความเที่ยงตรงและละเอียดสูงระดับไมโครเมตร

สำหรับจุดสัมผัสและหน้าจออักษรเบรลล์ถูกสร้างด้วยกระบวนการเอกซ์เรย์ลิโธกราฟี โดยใช้แสงซินโครตรอนที่ฉายลงบนพอลิเมอร์ไวแสงผ่านหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ จากผลการทดลองโครงสร้างที่ได้จะมีผนังตั้งตรงสูงถึง 800 ไมโครเมตรและมีระยะเคลื่อนที่ขึ้น 500 ไมโครเมตร มีช่องว่างเพียง 30 ไมโครเมตรระหว่างผนังจุดสัมผัสกับหน้าจอแสดงผล ช่วยรักษาระดับแรงดันลมข้างใน และเพิ่มความมั่นคงในขณะที่จุดสัมผัสกับปลายนิ้วได้เป็นอย่างดี

เปรียบเทียบขนาดอักษรเบรลล์กับเหรียญบาทจุดสัมผัสทั้ง 6 จะถูกยึดด้วยกลไกสปริงจิ๋วที่ด้านล่างเพื่อดึงให้จุดเคลื่อนที่ลงมาพร้อมรับการแสดงผลอักษรเบรลล์ในตัวถัดไป โครงสร้างทั้งหมดถูกประกอบรวมกันเป็นเซลอักษรเบรลล์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ 1 บาทและนำไปติดตั้งร่วมกับระบบแสดงผลอักษรเบรลล์

“จุดเด่นอีกประการของการออกแบบใช้ระบบแรงดันลมก็คือ มีความปลอดภัยสูงระหว่างการใช้งาน จากเดิมที่ใช้ระบบไฟฟ้าสถิตซึ่งเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด และระบบแกนเหล็กซึ่งมีต้นทุนสูง ในอนาคตตัวแสดงผลอักษรเบรลล์จะถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอนให้ได้จำนวนเซลแสดงผลมาเชื่อมต่อกันมากขึ้น พร้อมกับระบบแสดงผลที่มีขนาดเล็กลงสามารถพกพาได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับผู้พิการของไทยให้สามารถเข้าถึงได้ในอนาคต”ดร.รุ่งเรืองกล่าว

ดร.รุ่งเรืองส่วนเหตุผลที่ทีมวิจัยพัฒนาตัวแสดงผลอักษรเบรลล์ขึ้นมานั้น เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้พิการทางสายตาให้เข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น เนื่องจากปกติเราต้องนำเข้าอุปกรณ์ประเภทนี้จากต่างประเทศ ซึ่งมีค่อนข้างมีราคาแพง ทำให้มีคนกลุ่มน้อยที่เข้าถึงการใช้งานตัวแสดงผลอักษรเบรลล์< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 11733600  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!