Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow 100 ปีโนเบลเคมี “มาดามกูรี” ฉลอง “ปีเคมีสากล”
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
100 ปีโนเบลเคมี “มาดามกูรี” ฉลอง “ปีเคมีสากล” PDF พิมพ์

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 มกราคม 2554

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ปีสากลแห่งเคมี

 

      ปี 2011 นี้ได้รับการประกาศให้เป็น “ปีสากลแห่งเคมี” ซึ่งทั่วโลกจะร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งเคมีเพื่อฉลองปีสำคัญกันตลอดทั้งปี
       
       ปี 2011 ที่เพิ่งเดินทางมาถึงนี้ได้รับการประกาศให้เป็น “ปีสากลแห่งเคมี” (The International Year of Chemistry 2011: IYC 2011) โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และสหพันธ์เคมีบริสุทธิ์และประยุกต์สากล (the International Union of Pure and Applied Chemistry: IUPAC) ภายใต้แนวคิด “เคมี - ชีวิตเรา อนาคตเรา” (Chemistry—our life, our future)

 

 

ปี 2011 “มารี คูรี” ได้รับโนเบลเคมีครบ 100 ปี


       
       การกำหนดปีแห่งเคมีขึ้นมา เพื่อให้ทั่วโลกได้ร่วมฉลองความสำเร็จของศาสตร์ทางด้านเคมี และการเข้ามายกระดับความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติให้ดีขึ้น และนับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากในปีนี้มีวาระสำคัญสำหรับวงการเคมีถึง 2 วาระ คือ สหภาพสมาคมเคมีสากล (International Association of Chemical Societies) ที่ก่อตั้งมาครบรอบ 1 ศตวรรษในปีนี้ ซึ่งองค์กรนี้มีความสำคัญที่ได้ช่วยให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ
       
       อีกวาระสำคัญ คือ การครบรอบ 100 ปีที่มาดามมารี กูรี (Marie Curie) ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเคมีเมื่อปี 1911 ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้ฉลองการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในวงการวิทยาศาสตร์ 

 

เคมีเป็นศาสตร์ที่สำคัญต่อวิถีชีวิตปัจจุบันอย่างยิ่ง (Oxford Tutorial College)


       
       อีกทั้ง ในวาระพิเศษเช่นนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่สาธารณชนได้มีส่วนร่วมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ไปจนถึงระดับชาติ ซึ่งเป้าหมายของปีพิเศษนี้คือให้คนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของเคมีมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้สนใจในวิชาเคมีมากขึ้น และเพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่ออนาคตที่สร้างสรรค์ของวิชาเคมี
       
       ทั้งนี้ กิจกรรมที่สร้างขึ้นในปีนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เห็นว่า เคมีนั้นเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของเราและยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นด้วย โดยกิจกรรมที่จะมีทั้งกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการและการทดลองที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงนั้น จะเปิดโลกทัศน์ให้ทุกคนได้เห็นว่างานวิจัยทางด้านเคมีมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาของโลกได้อย่างไรบ้าง ซึ่งมีทั้งปัญหาด้าน อาหาร น้ำดื่ม สุขภาพ พลังงาน การขนส่งและอีกมากมาย
       
       อีกนัยหนึ่งนั้น ปีสากลแห่งเคมีจะช่วยยกระดับความร่วมมือในระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการจุดรวมหรือแหล่งข้อมูลสำหรับกิจกรรม โดยสมาคมเคมีระดับชาติ สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ
       
       แนวคิดในการกำหนดปีแห่งเคมีเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2006 ระหว่างการประชุมของคณะกรรมการระดับบริหารของสหพันธ์เคมีบริสุทธิ์และประยุกต์สากล ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้คณะทำงานของสหพันธ์ได้สร้างแผนดำเนินงานเสนอต่อยูเนสโกเพื่อกำหนดปีสากลแห่งเคมีนี้ และโครงการดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือน เม.ย.2008 โดยคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกได้รับรองประกาศของสหประชาชาติที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสำคัญของวงการเคมี

 

 

สูตรเคมีบนผนังกระจกในห้องแล็บมหาวิทยาลัยวิสคอนสิน-เมดิสัน (UW-Madison University Communications)


       
       ดูว่าทั่วโลกเขาเตรียมกิจกรรมอะไรกันบ้าง?
       
       สำหรับกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองไปกับปีสากลแห่งเคมีนี้เริ่มมีหลายหน่วยงานกำหนดตารางออกมาแล้ว โดยมีกิจกรรมตั้งแต่เดือน ม.ค.ไปจนถึงเดือน ธ.ค. ซึ่งในส่วนของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค.11 ณ สำนักงานใหญ่ของยูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศส หากแต่กิจกรรมแรกสุดของปีคือกิจกรรมของหอสมุดมหาวิทยาลัยเท็กซัสคริสเตียน (Texas Christian University Library) ที่จะจัดแสดงตำราเคมีในหัวข้อต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเคมีทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และผ่านสื่อออนไลน์ ส่วนพิธีปิดนั้นกำหนดขึ้นมาแล้วคือ วันที่ 1 ธ.ค.11 ณ กรุงบรัสเซลล์ เบลเยียม
       
       ตัวอย่างกิจกรรมน่าสนใจจากหลายประเทศ เช่น สถาบันเทคโนโลยีเคมีของอินเดียกำหนดจัดงานมหกรรมด้านพลังงานขึ้นในเมืองมุมไบเพื่อให้นักศึกษาจากทั่วประเทศได้แสดงความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านพลังงานที่อุตสาหกรรมด้านนี้กำลังเผชิญอยู่ การประชุมของสหพันธ์สมาคมเคมีแอฟริกัน (Federation of African Societies of Chemistry) ในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ เกี่ยวกับอนาคตของแอฟริกาภายใต้บทบาทของเคมี เป็นต้น
       
       นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งปี 1 ใน กิจกรรมนั้นคือเวทีที่เปิดให้นักเคมีหญิงได้รวมตัวกันโดยเฉพาะในกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์สำคัญด้านเคมีของผู้หญิง (Women Sharing a Chemical Moment in Time) เพื่อร่วมฉลองให้แก่การมีบทบาทสำคัญในวงการเคมีของมาดามคูรี โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 18 ม.ค.11 ซึ่งมีหลายประเทศร่วมจัดกิจกรรมนี้ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์
       
       สำหรับประเทศไทยเองมีส่วนร่วมกับการฉลองปีสากลแห่งเคมีด้วยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเคมีบริสุทธิ์และประยุกต์ (Pure and Applied Chemistry International Conference: PACCON2011) ขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ม.ค.11 โดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
       
       ทั้งนี้ แต่ละประเทศสามารถมีส่วนร่วมในการฉลองปีสากลแห่งเคมีและแบ่งปันข้อมูลการจัดกิจกรรมได้โดยเข้าไปลงทะเบียนและใส่รายละเอียดของกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ทางการของปีสากลแห่งเคมี ได้ที่
http://www.chemistry2011.org/ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและความรู้เคมีที่แบ่งปันภายในเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน.


Views: 2866

ความคิดเห็นแรก

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 11853776  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!