Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow ปืนตอกตะปู
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
ปืนตอกตะปู PDF พิมพ์


ใช้แรงแม่เหล็กตอก

     อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการขับกระแทกฆ้อน คือขดลวดโซลีนอยด์  เมื่อเราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดโซลีนอยด์ มันจะแสดงอำนาจแม่เหล็ก เกิดแรงดูดและแรงผลักขึ้น

      ขดลวดโซลีนอยด์  คือ เส้นลวดที่นำมาขดเป็นวงหลายๆวง  เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในวงขดลวด จะเกิดสนามแม่เหล็ก    ยิ่งมีหลายวงสนามแม่เหล็กยิ่งเสริมและแรงขึ้น  ปกติแม่เหล็กจะมีทิศหนึ่งเป็นทิศเหนือ (N)  และอีกทิศหนึ่งเป็นทิศใต้ (S)   ถ้ากลับทิศของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปในขดลวด  สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในขดลวดโซลีนอยด์ จะกลับขั้วตามไปด้วย  

สนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์

สนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์

ดูด้วย windows media  คลิกครับ

     แม่เหล็กที่คุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือ  ถ้าเราวางขั้วเหมือนกันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงผลัก  และถ้าขั้วต่างกันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงดูด

   

 

ภาพบนสามารถเคลื่อนไหวได้  โดยคลิกเข้าไปที่คลิกครับ

รูปที่ 5        ถ้าเรานำแท่งแม่เหล็กแต่ละคู่มาวางใกล้กัน จะพบว่าบางครั้งแม่เหล็กเคลื่อนเข้าหากัน และบางครั้งเคลื่อนแยกจากกัน แสดงว่าเกิดแรงดึงดูดและแรงผลักระหว่างแท่งแม่เหล็ก ทำให้สรุปได้ว่าแรงกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างแท่งแม่เหล็กมีเพียงสองชนิดเท่านั้น คือ     แรงดูดและแรงผลัก โดยมีลักษณะดังนี้คือ
                  1.  ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน 
                  2.  ขั้วแม่เหล็กต่างชนิดกันจะ ดึงดูดกัน

     ปืนตอกตะปูที่ใช้แรงแม่เหล็ก มีส่วนประกอบ เป็นลูกเลื่อนที่ทำด้วยแม่เหล็กถาวร  สามารถเลื่อนไปมาได้อยู่ภายในกระบอก  เมื่อท่านยังไม่ได้กดไกปืน  ลูกเลื่อนจะชิดอยู่ทางขวามือ  แต่เมื่อกดไกปืน กระแสไฟฟ้าจะกลับทิศทาง ผลักลูกเลื่อนให้ไปทางซ้ายตอกตะปูออกไปด้วยความเร็วสูง  เมื่อปล่อยไก  กระแสไฟฟ้ากลับทิศ   ผลักลูกเลื่อนกลับมาทางขวา ตรงตำแหน่งเริ่มต้น

คลิกครับ 

ภาพบนสามารถเคลื่อนไหวได้  โดยคลิกเข้าไปที่คลิกครับ

· ลูกเลื่อน     · สวิทซ์ขั้วลบ   · สวิทซ์ขั้วบวก

     รูปที่ ให้ท่านใช้เมาส์คลิกที่ไกปืน  ดูขั้นตอนการทำงานของปืนตอกตะปูที่ใช้แม่เหล็ก

    หลักการทำงานเป็นดังนี้  เมื่อท่านคลิกไกปืน

  1. วงจรไฟฟ้าถูกต่อให้ครบวงจร  กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด เกิดแรงแม่เหล็ก ผลักลูกเลื่อน และฆ้อน (สีแดง)  ให้ชนเข้ากับตะปูอย่างแรง

  2. ตะปูถูกฆ้อนกระแทก และหลุดออกจากตลับแม็กด้วยความเร็วสูง

  3. ลูกเลื่อนสัมผัสกับสวิทซ์ไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้ากลับทิศทาง

  4. ลูกเลื่อนถูกแม่เหล็กผลักให้กลับไปที่ตำแหน่งเดิม  ในรูปที่ท่านเห็นใช้แม่เหล็กเพียงอย่างเดียว  แต่บางรุ่น ใช้แรงของสปริงช่วยดึงกลับด้วย

    แรงแม่เหล็กมีความแน่นอน แม่นยำ และเชื่อถือได้   แต่ว่ากำล้งกระแทกค่อนข้างน้อย  ดังนั้น ถ้าวัสดุที่ต้องการตอกตะปู มี่ความแข็งและเหนียว  ตอกครั้งเดียวอาจจะไม่เข้า  ต้องตอกหลายครั้ง 

    ในหน้าถัดไป  เรามาดู ปืนตอกตะปู ที่มีแรงกระแทกสูง< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10757824  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!