Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow ปืนตอกตะปู
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
ปืนตอกตะปู PDF พิมพ์


ตอกโดยใช้สปริง

    พื้นฐานของปืนตอกตะปู มี 2 ส่วนด้วยกัน

  1. ให้แรงอย่างทันทีทันใดกับหัวตะปู  เรียกตามภาษาช่างว่า การตอกตะปู  หรือภาษาทางฟิสิกส์ เรียกว่า ให้แรงโมเมนตัม หรือแรงกระแทก กับตะปู ก็ได้

  2. มีอุปกรณ์ที่ช่วยใส่ตะปูใหม่แทนตะปูเดิมที่ถูกยิงออกไป

    ปืนตอกตะปูในท้องตลาดมีหลายรุ่นหลายแบบ  แต่ฟิสิกส์ราชมงคลเลือกที่จะอธิบายพื้นฐาน ที่ทุกรุ่นล้วนก็มีลักษณะคล้ายๆกัน

     รุ่นที่ง่ายทีสุดคือใช้สปริง สร้างโมเมนตัม หรือแรงกระแทก

จากรูปข้างล่างแสดงหลักการทำงานของปืนตอกตะปูแบบมอเตอร์กับสปริง

คลิกครับ 

ภาพบนสามารถเคลื่อนไหวได้  โดยคลิกเข้าไปที่คลิกครับ

ถ้ามองภาพเคลื่อนไหวไม่เห็นให้คลิกที่นี่โลโก้ Adobe Flash Player  

เพื่อ Install Adobe Flash Player

   รูปที่ 2  ให้ใช้เมาส์คลิกที่ไก และค้างไว้ ภาพเคลื่อนไหวจะแสดงให้เห็นการทำงานของปืนตอกตะปูที่ใช้แรงจากสปริง และมอเตอร์

a :  จานที่บากไว้เป็นร่อง  b: ลูกเบี้ยว  c: คานกระดก  d: ฆ้อน   e: สปริง  f : ปุ่ม

    แกนหมุนของมอเตอร์ดังรูปที่ 2   มีปลายข้างหนึ่งต่อกับจานที่บากไว้เป็นร่อง (Scooper Plate)  (a)  ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง ต่อกับเฟืองซึ่งหมุนไปพร้อมกับลูกเบี้ยว (b) 

เมื่อท่านกดไก ค้างไว้การทำงานเป็นดังนี้

  1. ลูกเบี้ยวหมุนไปดันคานกระดก (c)

  2. คานกระดกนี้ มีปลายด้านหนึ่งติดกับสปริง  ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง จะกระดกไปยันกับฆ้อน (d)  ทำให้ฆ้อนเลื่อนไปทางขวายันสปริง (e)  เข้าไป 

  3. ปุ่ม f (สีเหลือง)  เลื่อนเข้าไปในร่องของจานหมุน (a)   และหมุนไปพร้อมกับจาน

  4. ขณะที่จานหมุน  ฆ้อนถูกดันไปทางขวา กดสปริงให้ยุบลง

  5. เมื่อจานหมุนมาถึงอีกด้านหนึ่ง ปุ่ม f (สีเหลือง)   หลุดออกจากร่อง สปริงคลายตัวและดันตะปูออกไปด้วยความแรง และเร็ว 

  6. ตะปูตัวใหม่ ถูกป้อนขึ้นมาแทนตะปูตัวเดิม

    หน้าถัดไป  เรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้อนตะปู

    รูปที่ คลิกดูวิดีโอ  สาธิตการใช้ปืนตอกตะปู< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10949667  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!