Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow ปืนฉีดน้ำ
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
ปืนฉีดน้ำ PDF พิมพ์


ปืนฉีดน้ำสมัยดั้งเดิม

    ก่อนปี ค.ศ. 1980  ปืนฉีดน้ำยังมีแรงดันน้อย ใช้นิ้วกระดิกไกยิง  ยิงน้ำไปได้ระยะสั้นๆ   และด้ามปืนที่ใช้ในการเก็บน้ำก็มีขนาดเล็กเก็บน้ำได้น้อย  ต้องไปเติมน้ำหลังยิงไปได้ไม่กี่ครั้ง 

    ปืนฉีดน้ำดั้งเดิม มีส่วนประกอบพื้นฐานดังนี้

  1. ไกปืน ใช้สำหรับกดเพื่อฉีดน้ำ

  2. ปั๊มน้ำขนาดเล็ก  ต่อกับท่อพลาสติก ทำหน้าที่ดูดน้ำจากที่เก็บ (ด้ามปืน)

  3. แรงดันของปั๊ม จะอัดน้ำให้ผ่านไปที่ลำกล้อง ที่ทำเป็นท่อแคบๆ  เมื่อน้ำผ่านไป จะถูกบีบ ให้ไหลแรงขึ้น

  4. หัวฉีด ทำให้น้ำที่ไหลผ่านลำกล้องถูกบีบ และฉีดออกเป็นลำด้วยความแรง   สามารถปรับให้เป็นลำรูปแบบใดก็ได้  ลักษณะของหัวฉีดขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต

คลิกครับ 

ภาพบนสามารถเคลื่อนไหวได้  โดยคลิกเข้าไปที่คลิกครับ

ถ้ามองภาพเคลื่อนไหวไม่เห็นให้คลิกที่นี่โลโก้ Adobe Flash Player  

เพื่อ Install Adobe Flash Player

    รุปที่    ใช้เมาส์คลิกที่ไกปืน  น้ำจะพุ่งออกจากปากกระบอกปืน

    กลไกของปืนฉีดน้ำแบบดั้งเดิม ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน  มีเพียงปั๊มเท่านั้น เป็นอุปกรณ์ที่ดูจะซ้บซ้อนขึ้นมาหน่อย  ส่วนประกอบของปั๊ม ที่สำคัญสุดก็คือ ลูกสูบที่สามารถเลื่อนไปมาในกระบอกสูบ  โดยยันไว้ด้วยสปริงตัวเล็กๆ  การทำงานของปั๊มเป็นดังนี้

  • ใช้เมาส์คลิกที่ไกปืน   ดันลูกสูบเข้าไปในกระบอกสูบของปั๊ม

  • เมื่อปล่อยไก  ลูกสูบจะถูกสปริงดันกลับมาที่เดิม

     การทำงานของลูกสูบ มี จังหวะ ต่อหนึ่งรอบ  คือ 1. จังหวะอัด  2. จังหวะคาย

    จังหวะอัด  ลูกสูบถูกอัดเข้าไปในกระบอก  ทำให้ปริมาตรลดลง  ดันน้ำกับอากาศให้พุ่งออกจากหัวฉีด ซึ่งอยู่ที่ปากกระบอกของปืนฉีดน้ำ

    จังหวะคาย  สปริงดันลูกสูบกลับที่เดิม ดูดน้ำกับอากาศที่บรรจุอยู่ในตัวด้าม กลับเข้าไปในปั๊ม  น้ำเคลื่อนผ่านลิ้นหรือวาวล์ทางเดียว ที่ยอมให้น้ำผ่านขึ้นไปได้ แต่ไหลกลับลงมาไม่ได้

    วาวล์ทางเดียว ทำด้วยลูกบอลยาง อัดอยู่กับแหวนยางด้วยสปริง  ป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านได้  น้ำไหลผ่านวาวล์ไปได้ แต่ไหลกลับไม่ได้เพราะติดลูกบอลยาง   ปั๊มฉีดน้ำดั้งเดิมมีวาวล์ทางเดียว อัน  อันแรกอยู่ที่ลำกล้อง  อีกอันอยู่ที่ด้ามปืน  ดังรูปที่

     ปั๊มของปีนฉีดน้ำแบบดั้งเดิม มีข้อจำกัดอยู่ ประการดังนี้

  • ปั๊มมีขนาดเล็ก  ปริมาณการอัดของปั๊มแต่ละครั้งได้น้อย  และระยะของการกดไก ก็น้อยด้วย  ถ้าออกแบบให้ปั๊มใหญ่ขึ้น  ระยะกดไกก็ต้องมากตาม ปืนจะมีขนาดใหญ่ด้วย  ไม่เหมาะกับการฉีดด้วยมือ และยังต้องออกแรงมากเพื่อจะฉีด

  • เมื่อยิงฉีดน้ำออกไปแล้ว  ถ้าจะยิงครั้งถัดไป ต้องให้ไกคืนตัวกลับมาที่เดิมก่อน  จึงจะกดครั้งต่อไปได้   ไม่สะดวก     น้องๆสมัยใหม่ใจร้อนขึ้น น่าที่จะไม่สนุก  ดังนั้นปืนแบบเดิม  นับวันจะไม่มีใครเล่น และไม่นานคงสูญพันธุ์แน่

     เพื่อจะแก้ไขปัญหานี้  ในหน้าถัดไป   ปืนฉีดน้ำจะใส่มอเตอร์ไฟฟ้า ที่ขับดันด้วยถ่านไฟฉาย และทำให้ผู้เล่นไม่ต้องกดไกตลอด  กดเพียงครั้งเดียวพอ< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 11615919  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!