คุณคิดว่าการเรียนฟิสิกส์
ผ่านทางเวบนั้น
ดีสุดสุด
ดีแต่น่าจะให้งานน้อยหน่อย
พอไปวัดไปวาได้
ต้องแก้ไข

กดคลิกที่ปุ่มด้านบนโวตแสดงความคิดเห็น

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โวตให้ฟิสิกส์ราชมงคล