RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => การเหนี่ยวนำ => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ ธันวาคม 12, 2009, 12:45:41 pmหัวข้อ: มนุษย์ไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ ธันวาคม 12, 2009, 12:45:41 pm
เมื่อต้องการซ่อมสายไฟฟ้าแรงสูง ที่พาดผ่านหุบเขา หรือในบริเวณสูงๆ ซึ่งค่อนข้างเป็นอันตรายมาก และปัจจุบันการซ่อมแซมไม่สามารถจะปิดไฟได้ เพราะการปิดไฟครั้งหนึ่ง ไฟฟ้าจะต้องดับทั้งเมือง เกิดผลเสียมากมายมหาศาล เช่นไฟฟ้าในเมืองใหญ่ของอเมริกาดับแค่ชั่วโมงเดียว ผลเสียหายอาจจะประมาณได้เท่ากับรายจ่ายของประเทศด้อยพัฒนาหนึ่งปีเต็มๆ ดังนั้นการแก้ไขจะต้องทำในขณะที่ไฟยังเปิดอยู่ ดังรูป ช่างไฟจะออกจากเฮลิคอปเตอร์ เพื่อจะไปเปลี่ยนตัว สเปคเซอร์(spacer) บนสายไฟแรงสูงขนาด 500 000 โวลต์ ผู้ทำจะต้องมีความเชี่ยวชาญสูง เพราะผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหมายถึงชีวิต   คลิกดูวีดีโอ (http://www.neutron.rmutphysics.com/teaching-glossary/index.php?option=com_content&task=view&id=5957&Itemid=3)