RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ ตุลาคม 21, 2009, 02:45:38 pmหัวข้อ: ไดแอก DIAC
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ ตุลาคม 21, 2009, 02:45:38 pm
โพสโดย นายสุวัฒน์  หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก

ไดแอก DIAC
สถาปัตย์โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดแอก(หรือ ไดแอค)

                ไดแอก ( DIAC ) หรือจะเรียกว่า ไดโอด-แอก ก็ได้เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ จุดชนวนไทรแอก ที่ถูกออกแบบให้มีการนำกระแสได้ 2 ทางที่แรงดันค่าหนึ่ง โดยรูปแบบโครงสร้างจะเป็นสาร P-N-P  3 ชั้น 2 รอยต่อเช่นเดียวกับทรานซีสเตอร์(transistor) ดังแสดงในรูปที่ 1 แต่จะแตกต่างจากทรานซีสเตอร์ก็ตรงที่ ความเข้มในการโด๊ป ( Dope ) สาร  เป็นผลทำให้รอยต่อทั้งสองของไดแอกเหมือนกัน จึงทำให้มีคุณสมบัติเป็นสวิตซ์(switch)ได้ 2 ทาง และค่าแรงดัน(voltage)ที่เริ่มต้นจะทำให้ไดแอกนำกระแสได้นั้นจะอยู่ในช่วง 29-30 V.หัวข้อ: Re: ไดแอก DIAC
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ ตุลาคม 21, 2009, 02:46:38 pm

หลักการทำงานของไดแอก

                สำหรับการทำงานของไดแอกนั้นมันจะอาศัยช่วงของแรงดันพังทลาย ( Break  Over Voltage ) เป็นส่วนของการทำงาน โดยป้อนแรงดันบวก ( + ) เข้าที่ขา A1 และแรงดันลบ (-) เข้าที่ขา  A2 สังเกตุว่ารอยต่อN และ P ตรงบริเวณ A1 จะอยู่ในลักษณะไบอัสกลับ จึงไม่มีกระแสไหลจาก A1  ไปยัง A2  ได้ ดังนั้นเมื่อเพิ่มแรงดันไบอัส ดังกล่าวสูงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงค่าแรงดันค่าหนึ่งจะทำให้กระแสสามารถไหลทะลุผ่านรอยต่อ N-P มาได้ ส่วนรอยต่อตรง A2  นั้น อยู่ในสภาวะไบอัสตรงอยู่แล้ว ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านไดแอกนี้จึงเหมือนกับเป็นกระแสที่เกิดจาก การพังทลาย ของไดโอดและถ้าไม่มีการจำกัดกระแสแล้วไดแอกก็สามารถพังได้เหมือนกันถ้าเราสลับขั้วศักย์แรงดัน A1 และ A2 การทำงานของไดแอกก็จะเป็นเช่นเดียวกับกรณีดังกล่าวที่ผ่านมา สามารถเขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงดันตกคร่อมตัวไดแอก กับกระแสที่ไหลผ่านไดแอกได้ ดังแสดงในรูปที่ 2หัวข้อ: Re: ไดแอก DIAC
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ ตุลาคม 21, 2009, 02:47:28 pm

เมื่อเราดูจากกราฟด้านบน เมื่อไดแอก นำกระแส ค่าแรงดันตกคร่อมตัวไดแอกจะลดค่าลงไปอีกเล็กน้อย ซึ่งปกติจะลดลงจากค่าแรงดันพังประมาณ 5 V.    จากลักษณะสมบัติของไดแอก เราจะเห็นได้ว่าไดแอกนั้นเหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นตัวป้อนกระแสจุดชนวนให้กับอุปกรณ์ไทรแอก เพราะนำกระแสได้ 2 ด้าน

Ex. ระดับค่าแรงดัน(Voltage)ของไดแอก ในเบอร์ต่างๆ

                GT – 32 แถบสีแดง        VBO = 27-37 V

                GT – 35 แถบสีส้ม         VBO = 30-40 V

                GT – 40 แถบสีเหลือง   VBO = 38-48  V

                GT – 50 แถบสีเขียว       VBO = 56-70 Vหัวข้อ: Re: ไดแอก DIAC
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ ตุลาคม 21, 2009, 02:48:23 pm
วิธีการวัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์

            วิธีการวัดหาขาของไดแอก   เราสามารถพิจารณาได้จากหลักโครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดแอก   ซึ่งแสดงในดังรูปที่ 3


ให้เราตั้งโอห์มมิเตอร์ที่ย่านวัด R x 10

             Case ที่ 1    เอาสายมิเตอร์ศักย์ไฟบวกจับที่ขา A1  สายมิเตอร์ศักย์ไฟลบจับที่ขา A2 เข็มจะชี้ที่ตำแหน่ง อิฟินิตี้

             กรณีที่ 2    ทำการกลับขั้ว    ผลที่ได้จะเป็น อินฟินิตี้ แสดงว่าไดแอกมีสภาพดี

ที่มา http://www.english.thaiio.com/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81-diac/