RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => แคลคูลัส สำหรับวิศวกร ตัวอย่างโจทย์และข้อสอบเก่าๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 12, 2009, 10:43:35 pm



หัวข้อ: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 12, 2009, 10:43:35 pm
รวบรวมเนื้อหา เเละโจทย์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อทดลองทำโจทย์ได้ โดยคลิกที่ไฟล์


หัวข้อ: อินทีเกรต
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 12, 2009, 11:21:46 pm
เนื้อหาของอินทีเกรต


หัวข้อ: การอินทีเกรตทีละส่วน By Part
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 12, 2009, 11:24:10 pm
การอินทีเกรตทีละส่วน By Part


หัวข้อ: ฟังก์ชั่น
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 12, 2009, 11:39:49 pm
ฟังก์ชั่น


หัวข้อ: ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 12, 2009, 11:44:23 pm
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 18, 2009, 04:17:38 pm
เนื้อหาแคลคูลัส คลิกครับ

http://www.math.ucdavis.edu/~kouba/ProblemsList.html


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 18, 2009, 04:35:07 pm
แคลคูลัสฉบับซอยยิก
ไปเจอคลิปนี้โดยบังเอิญ

ใครฟังภาษาอังกฤษไม่ออก หรือฟังออกแต่ไม่รู้ว่าคุณครูในคลิปแกสอนอะไร ก็ไม่เป็นไรครับ ดูลีลาแกอย่างเดียวก็ฮาแล้ว 

ความมันส์อยู่ตรงที่ว่า

นี่เป็นการสรุปเนื้อหาคร่าวๆของวิชาแคลคูลัส1 ซึ่งเป็นวิชาที่มีอัตราการติด F สูงเป็นอันดับต้นๆ ของเด็ก ป.ตรี

เนื้อหาตลอดทั้งเทอม พี่แกเล่นสรุปย่อภายในเวลาแค่ 20 นาที แถมสนุกอีกต่างหาก

คลิกครับ

http://watchi.exteen.com/20090202/entry


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 18, 2009, 04:49:01 pm
ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส
ที่มา วิกิพีเดีย

คลิกครับ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 18, 2009, 05:02:56 pm
เนื้อหาแคลคูลัส ออนไลน์ คลิกครับ
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=pminfinite&month=02-2009&date=06&group=2&gblog=4


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 18, 2009, 09:41:46 pm
สรุปเนื้อหาแคล 1 และโจทย์


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 20, 2009, 02:37:58 pm
เนื้อหา แคลคูลัสเบื้องต้น โหลดไฟล์เพื่อเปิด


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 20, 2009, 02:39:39 pm
เนื้อหาเบื้องต้นของแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร ประกอบด้วย ฟังก์ชั่น ลิมิตเเละความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 20, 2009, 10:21:56 pm
สูตร ดริฟ อินทีเกรต


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 20, 2009, 10:23:20 pm
อธิบายหลักการและแนะนำ ดาวน์โหลดเพื่อเปิดไฟล์


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 21, 2009, 03:56:47 pm
เนื้อหาของ อนุพันธ์เบื้องต้น เป็นเอกสารการเรียน


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 21, 2009, 04:02:55 pm
เนื้อหาของ ปริพันธ์เบื้องต้น เป็นเอกสารการเรียน


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 22, 2009, 09:12:30 pm
เทคนิคการอินทีเกรต เพิ่มเติม โหลดไฟล์เพื่อเปิด


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 23, 2009, 02:09:20 pm
การอินทีเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปร


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 23, 2009, 02:11:17 pm
การอินทีเกรต (ต่อ) ลักษณะการอินทีเกรตและวิธีการ เป็นไฟล์ Power point และ pdf โหลดเพื่อเปิดไฟล์


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 28, 2009, 12:00:42 am
คณิตศาสตร์บนเว็ปไซต์
คลิกครับ
http://www.thai-mathpaper.net/papers_offline.php
http://www.thai-mathpaper.net/papers_offline.php


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ เมษายน 28, 2009, 12:05:46 am
แนวคิด ข้อสอบกลางภาค แคลคูลัส 1
คลิกครับ
http://math.kanuay.com/wbshow.php?nf=0126


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤษภาคม 02, 2009, 10:27:31 am
เนื้อหาเพิ่มเติม ประกอบด้วย ปริพันธ์ และการแก้ปัญหาโจทย์


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤษภาคม 02, 2009, 10:58:13 am
Calculus 1 ลิมิตของฟังก์ชัน โดเมน ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเปิด


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤษภาคม 02, 2009, 11:02:38 am
ทบทวนการหาปริพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเปิด


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤษภาคม 02, 2009, 11:03:34 am
การหาปริพันธ์ (Integration) เพิ่มเติม


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤษภาคม 02, 2009, 11:06:51 am
เอกสารประกอบการสอน หลักฟิสิกส์ รวมถึงแคลคูลัสด้วย


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: smartmansek ที่ มิถุนายน 12, 2009, 01:13:41 am
ยากมากครับ ผมไม่ค่อยเข้าใจ โดเมน :o


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: smartmansek ที่ มิถุนายน 12, 2009, 01:19:00 am
ผมชื่อ นาย เสกสรร กันทะนิด ete 8


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:28:18 pm
เนื้อหาประกอบการเรียนการสอน เป็นไฟล์.rar ดาวน์โหลดแล้วคลายไฟล์ออกมาจะได้ไฟล์.pdf


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:31:23 pm
สูตรการหาอนุพันธ์

มีต่อในหน้าถัดไปครับ


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:41:10 pm
เวกเตอร์


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:43:04 pm
ดิฟเฟอร์เรนเชียล


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:44:31 pm
การแยกเศษส่วนย่อย


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:45:03 pm
การหาอนุพันธ์ และแแบบฝึกหัด


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:45:55 pm
ปริพันธ์


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:48:29 pm
แบบฝึกหัดอินทีเกรต มี 2 ไฟล์


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:50:11 pm
รูปแบบที่ยังไม่กำหนด ศูนย์ส่วนศูนย์


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:51:56 pm
อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:54:37 pm
การประยุกต์อนุพันธ์


หัวข้อ: Re: แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มิถุนายน 23, 2009, 05:57:23 pm
ลิมิตและความต่อเนื่อง