RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:25:11 amหัวข้อ: แอมมิเตอร์ (Ammeter) DC
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:25:11 am
Link Data http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/khonkhan/electric/content/10_2.htm

แอมมิเตอร์    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า    ซึ่งดัดแปลงจากการนำความต้านทาน (ชันต์)  ที่มีค่าน้อยๆ มาต่อ
ขนานกัลแกลแวนอมิเตอร์  เพื่อแบ่งกระแสไม่ให้ไหลผ่านแกลแวนอมิเตอร์มากเกินไป  จนทำให้แกลแวนอมิเตอร์พังได้
เมื่อเราต้องการวัดกระแสที่มีค่ามากๆ
     1.  นำชันต์ต่อขนานกับแกลแวนอมิเตอร์
     2.  ชันต์ต้องมีค่าน้อยๆ เพื่อให้กระแสแยกไหลผ่านชันต์มากๆ เพื่อช่วยลดกระแสที่จะไหลผ่านแกลแวนอมิเตอร์

คุณสมบัติของแอมมิเตอร์ที่ดี

     1.  มีความแม่นยำสูง    ซึ่งเกิดจากการนำชันต์ที่มีความต้านทานน้อยๆ   มาต่อ เพื่อว่าเมื่อนำแอมมิเตอร์ไปต่อ
  อนุกรมในวงจรแล้ว   จะไม่ทำให้ความต้านทานรวมของวงจรเปลี่ยนแปลง  ทำให้กระแสที่วัดได้มีความแม่นยำ
  สูง  หรือมีความผิดพลาดจากการวัดน้อย
     2.  มีความไว  (Sensitivity)  สูง    เมื่อชันต์มีค่าน้อยๆ  กระแสที่ไหลผ่านชันต์   จะมีค่ามาก   ทำให้กระแสที่ไหล
  ผ่านแกลแวนอมิเตอร์  มีค่าน้อย    นั่นคือ  แอมมิเตอร์ที่ดีจะสามารถตรวจวัดค่ากระแสน้อยๆ ได้  กล่าวคือ  แม้
  วงจรจะมีกระแสไหลเพียงเล็กน้อย  แอมมิเตอร์ก็สามารถวัดค่าได้

การนำไปใช้วัด

     ใช้แอมมิเตอร์ไปต่ออนุกรมในวงจรในสายที่ต้องการทราบค่ากระแสที่ไหลผ่าน  เหมือนกับการวัดกระแสน้ำก็
ต้องนำเครื่องมือวัดไปจุ่มลงน้ำด้วย  ดังนี้
หัวข้อ: Re: แอมมิเตอร์ (Ammeter) DC
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:28:53 am
เพิ่มเติม จาก  http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/ELTC1701/L3/ampmeter/l33.htmหัวข้อ: Re: แอมมิเตอร์ (Ammeter) DC
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:29:42 am
2


หัวข้อ: Re: แอมมิเตอร์ (Ammeter) DC
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:30:37 am
3


หัวข้อ: Re: แอมมิเตอร์ (Ammeter) DC
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:31:31 am
4


หัวข้อ: Re: แอมมิเตอร์ (Ammeter) DC
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:32:41 am
การต่อแอมมิเตอร์ที่ถูกต้อง นอกจากจะต้องต่ออนุกรมเข้ากับวงจรแล้ว เราจะต้องต่อด้านบวก(ปุ่มสีแดง)ของแอมมิเตอร์เข้ากับขั้วบวกของเซลล
์ไฟฟ้าและด้านลบ(ปุ่มสีดำ)ของแอมมิเตอร์เข้ากับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าจึงจะทำให้ผลการวัดเป็นไปอย่างถูกต้องและถ้าเราต่อกับด้านแล้วเข็มของแอมมิเตอร
์จะเบนไปทางด้านที่ต่ำกว่าศูนย์ ซึ้งไม่สามารถอ่านค่าได้

......... สำหรับวงจรที่มีมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายตัวแต่ยังคงเป็นวงจรแบบลูปเดียว เราสามารถวัดวงจรกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร หรือไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวได้โดยต่อแอมมิเตอร์เข้าไปตรงตำแหน่งใดของวงจรก็ได้ ( A1-A6 ) แต่ยังต้องเป็นการต่อแบบอนุกรมเพราะกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรแบบนี้จะเป็นกระแสไฟฟ้าค่าเดียวกันทั้งวงจร

ที่มา www.siamfishing.com