RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => แหล่งความรู้ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 17, 2010, 12:25:06 amหัวข้อ: IQ&EQ คืออะไร มาดูและทดสอบกัน
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 17, 2010, 12:25:06 am
ไอคิว IQ เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยาก
    อีคิว EQ ถึงแม้จะเป็นศักยภาพทางสมองเหมือนกันแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาให้ดีขึ้นได้


         ปัจจุบัน การวัดไอคิวมักใช้แบบทดสอบของเวคสเล่อร์ ที่เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีค.ศ.1930 โดยอาศัย
งานวิจัยของนักวิชาการและนักการทหาร เป็นกลุ่มข้อทดสอบทั้งหมด 11 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ภาษาโต้
ตอบ 6 กลุ่ม ไม่ต้องใช้ภาษาโต้ตอบ 5 กลุ่ม ดังนี้
    1.   ข้อมูลทั่วไป เป็นคำถามเพื่อตรวจวัดความสนใจความรู้รอบตัว
    2.   ความคิด ความเข้าใจ
    3.   การคิดคำนวณ
    4.   ความคิดที่เป็นนามธรรม โดยให้หาความเหมือน
    5.   ความจำระยะสั้น โดยใช้การจำจากตัวเลข
    6.   ภาษาในส่วนของการใช้คำ
    7.   การต่อภาพในส่วนที่ขาดหายไป
    8.   การจับคู่โครงสร้าง โดยดูจากรูปร่างหรือลวดลาย
    9.   การเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ
   10.  การต่อภาพเป็นรูป ด้วยการต่อจิ๊กซอร์
   11.  การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขและสัญลักษณ์

                      การจัดค่าระดับไอคิว
                           -   ฉลาดมาก (very superior) 130 ขึ้นไป
                           -   ฉลาด (superior) 120-129 (5 5 5 ไม่อยากคุยว่าผม อยู่ในระดับนี้น่ะ ได้ 123)
                           -   สูงกว่าปกติ (bright normal) 110-119
                           -   ปกติ (normal) 90-109
                           -   ต่ำกว่าปกติ (dull normal) 80-89
                           -   คาบเส้น (borderline) 70-79
                           -   ปัญญาอ่อน (mental retardation) ต่ำกว่า 70

แบบทดสอบ IQ Online http://www.kanid.com/iqtest.php

         เนื่องจาก IQ สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ จึงมีผู้ให้ความสำคัญกับ IQ มาโดยตลอด เด็กที่เรียน เก่งจะมีแต่คนชื่นชม พ่อแม่ครูอาจารย์รักใคร่ ต่างจากเด็กที่เรียนปานกลางหรือเด็กที่เรียนแย่มักไม่ค่อยเป็นที่สนใจ หรือถูกดุว่า ทั้ง ๆ ที่เด็กเหล่านี้อาจจะมีความสามารถทางด้านอื่น เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพียงแต่ไม่มีความถนัดเชิงวิชาการเท่านั้นเอง

         มาในช่วงหลังๆ ความเชื่อมั่นใน IQ เริ่มสั่นคลอนเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการวัด และความสำคัญของ IQ จนในที่สุดเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาจึงยอมรับกันว่า แท้จริงแล้วในความเป็นจริงชีวิตต้องการทักษะและความสามารถในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ที่นอกเหลือไปจากการจำเก่ง การคิดเลขเก่ง หรือการเรียนเก่งซึ่งความสามารถเหล่านั้นอาจจะช่วยให้คน ๆ หนึ่งได้เรียน ได้ทำงานในสถานที่ดี ๆ แต่คงไม่สามารถเป็นหลักประกันถึงชีวิตที่มีความสุขได้

         สำหรับในตอนนี้เราๆ คงได้ยินคำว่า "EQ" กันมากขึ้นแล้วนะ และในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า EQ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์นั้นมีความสำคัญกว่า IQ เพราะคนที่มี EQ สูง จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆและใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขมากกว่าคนมี IQ สูงแต่ EQต่ำ

         ส่วนการวัด EQ เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ไม่มีแบบมาตรฐานที่แน่นอน เป็นเพียงการประเมินเพื่อให้ผู้วัดมองเห็นความบกพร่องของความสามารถทางด้านอารมณ์ ที่ต้องพัฒนาแก้ไข กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยประเมินจากความสามารถด้านหลัก 3 ด้านคือ ดี เก่ง สุข ซึ่งแยกเป็นด้านย่อยได้ 9 ด้าน

            ดี
         1. ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
         2. เห็นใจผู้อื่น
         3. รับผิดชอบ
            เก่ง
         4. รู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง
         5. การตัดสินใจแก้ปัญหา
         6. มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น
            สุข
         7. ภูมิใจในตนเอง
         8. พอใจในชีวิต
         9. มีความสุขสงบ

ไปวัด EQ กับกรมสุขภาพจิตกันเถอะ http://www.watpon.com/test/emotional.htm


   เครดิต http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=11e3679b1c07267b&hl=th&table=%2Fguru%2Fuser%3Fuserid%3D04593461304520277592%26tab%3Dwtmtoa%26hl%3Dth


หัวข้อ: Re: IQ&EQ คืออะไร มาดูและทดสอบกัน
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 17, 2010, 12:26:27 am
มีอีกเว็ป สามารถเข้าไปทดสอบไอคิวได้ครับ

http://www.kanid.com/iqtest.php

เป็นภาษาอังกฤษ ดีมากๆครับ ผมทดสอบแล้วได้ 96 ระดับนี้ถือว่าไอคิวดี

บอร์ดความรู้ไอคิว 
http://www.allianceth.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2871&page=1