RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => ธรรมะดีๆๆ สอนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 14, 2010, 11:32:24 pmหัวข้อ: เทียบอานิสงฆ์ ของการสร้างบุญบารมี ( ทาน, ศีล, ภาวนา )
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 14, 2010, 11:32:24 pm

เทียบอานิสงฆ์ ของการสร้างบุญบารมี ( ทาน, ศีล, ภาวนา )
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คลิกโหลดไฟล์ได้เลยครับ สาธุ