RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => ธรรมะดีๆๆ สอนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 10, 2010, 09:40:23 pmหัวข้อ: การสวดมนต์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 10, 2010, 09:40:23 pm
ดาวน์โหลดไฟล์ไว้อ่านได้เลยครับ สาธุ

1 การสวดมนต์


หัวข้อ: Re: การสวดมนต์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 10, 2010, 09:41:08 pm
 สวดมนต์เห็นธรรม


หัวข้อ: Re: การสวดมนต์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 10, 2010, 09:42:36 pm
การสวดมนต์ พลังจิตความคิด และการทดลองทางวิทยาศาสตร์


หัวข้อ: Re: การสวดมนต์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 10, 2010, 09:43:23 pm
กิจวัตร ๑๐  (ข้อ ๔ ทำวัตรสวดมนต์และเจริญภาวนา)


หัวข้อ: Re: การสวดมนต์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 10, 2010, 09:43:53 pm
ประโยชน์ของการสวดมนต์ ผู้ขจัดความเครียด


หัวข้อ: Re: การสวดมนต์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 10, 2010, 09:44:40 pm
ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ น้ำ กับเสียงสวดมนต์


หัวข้อ: Re: การสวดมนต์
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กันยายน 10, 2010, 09:45:20 pm
พลังการสวดมนต์ โดย น.พ.วิธาน ฐานะวุทฒ์