หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 กลับหน้าแรกฟิสิกส์ภาคกลศาสตร์

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ ภาคกลศาสตร์

 

บทที่ 9

การหมุน

9-1  ความเร็วเชิงมุม

9-2  ความเร่งเชิงมุม

9-3  การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงที่

9-4  ความสัมพันธ์

9-5  พลังงานจลน์ของการหมุน

9-6  วิธีการคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อย

9-7  ทฤษฎีแกนขนาน

9-8  ทอร์ค

9-9  ทอร์คและความเร่งเชิงมุม

9-10 งานและกำลังของการหมุน

9-11  แกนหมุนเคลื่อนที่

9-12  โมเมนตัมและการดลเชิงมุม

9-13  การคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม

9-14  เวกเตอร์เชิงมุม 

สรุป

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


หน้าที่  1     2      4    5    6    7    8      10    11   12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   31  32   33   34    35    36    37    38    39    40    41    42   43    44    45    46    47    

แบบฝึกหัด  1   2   3   4   5   6

สารบัญ

 

 

   

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน