หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 กลับหน้าแรกฟิสิกส์ภาคกลศาสตร์

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ ภาคกลศาสตร์

 

บทที่ 7

งานและพลังงาน

7-1  พลังงาน

7-2   งาน

7-3  งานที่ถูกทำด้วยแรงไม่คงที่

7-4   งานและพลังงานจลน์

7-5  พลังงานศักย์

7-6  พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

7-7  แรงไม่อนุรักษ์

7-8  งานและพลังงาน

7-9  กำลัง

7-10  กำลังและรถยนต์

สรุป

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


หน้าที่  1     2      4    5    6    7    8      10    11   12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28     29   30    31    32   33   34    35    36    37   38    39   40    41    42 

แบบฝึกหัด  1   2   3   4   5

สารบัญ

 

   

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน