ลากคำตอบจากทางซ้ายไปวางไว้บนทางขวาให้ครบทั้งสามข้อ

และกดปุ่ม"Submit"เพื่อตรวจคำตอบถ้าต้องการเริ่มต้นใหม่กดปุ่ม" Reset"

ถ้าต้องความเข้ม สนามไฟฟ้าที่จุด A จะต้องทำอย่างไร

ถ้าต้องการสนามไฟฟ้าที่จุด B จะต้องทำอย่างไร ทิศทางของสนามไฟฟ้าเป็นอย่างไร
ศักย์ไฟฟ้าที่จุด C (อันเนื่องจากประจุ Q)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าก่อน    หน้าถัดไป   หน้าแรก

หน้า  1   2    3    4