ลากคำตอบจากทางซ้ายไปวางไว้บนทางขวาให้ครบทั้งสามข้อ

และกดปุ่ม"Submit"เพื่อตรวจคำตอบถ้าต้องการเริ่มต้นใหม่กดปุ่ม" Reset"

ความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดหมายถึงอะไร

พลังงานที่สูญเสียไปในการพาประจุ จากศักย์ต่ำ ไปศักย์สูง หายไปไหน
ศักย์ไฟฟ้า ณ จุดใด ๆ คืออะไร
กลายเป็นพลังงานศักย์สะสมรอการกลับมา เป็นพลังงานไฟฟ้า
พลังงานที่สูญเสียไปในการพาประจุ +1 C เคลื่อนที่จากศํกย์ต่ำไปศักย์สูง
พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุ ณ จุดนั้นๆ ต่อหนึ่งหน่วยประจุ หรือพลังงานศักย์ของประจุ +1 Coulomb ที่จุดนั้นๆ ซึ่งเป็นระดับความสูงต่ำทางไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าก่อน    หน้าถัดไป   หน้าแรก

หน้า  1   2    3    4