ตกพร้อมกัน

              หากเราปล่อยลูกบอลลูกหนึ่งลงสู่พื้นและขว้างลูกบอลอีกลูกหนึ่งออกไปด้วยความสูงที่เท่ากัน  ลูกบอลทั้งคู่จะใช้เวลาเท่ากันก่อนที่จะสัมผัสกับพื้น  นั่นเป็นเพราะลูกบอลทั้งสองตกลงจากจุดที่มีความสูงในแนวดิ่งเท่ากัน

การทดลองเสมือนจริง  การตกของลูกบอลสองลูกภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก

 

 

ใส่ผลลงในใบบันทึกผลการทดลอง

       กำหนดความเร็วของลูกบอลสีน้ำเงินในแนวระดับ ด้วยตนเอง ค่า 

บันทึกค่าแรกเป็นตัวอย่าง  โดยให้ความเร็วของลูกบอลสีน้ำเงินในแนวระดับเป็นศูนย์  ผลออกมาว่า ลูกบอลทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน

ความเร็วในแนวระดับของลูกบอลสีน้ำเงิน

 ลูกบอลสีใดตกถึงพื้นก่อนกัน

0 พร้อมกัน
   
   
   

สรุปผลที่ได้ว่าทำไมคำตอบจึงเป็นเช่นนั้น

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

เข้าสู่การทดลองคลิกครับ

 

จาก  หนังสือพลังงานและแรงนานาชนิด  Neil Ardley  แปล    ปราการเกียรติ  ยังคง  ผู้แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

  1. ดึงทุกอย่างลงมาเหมือนกัน

  2. จากแอปเปิลสู่อวกาศ

  3. ตกพร้อมกัน

  4. เหวี่ยงแอปเปิลขึ้นไปในอวกาศ

  5. หมุนแล้วหมุนอีก

  6. แรงดึงเข้าสู่ศูนย์กลาง

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต