ดึงทุกอย่างลงมาเหมือนกัน

                 ไม่ว่าเราจะออกแรงขว้างลูกบอลมากเพียงใด  ลูกบอลจะตกลงมาที่พื้นเสมอ   แรงดึงที่ลึกลับนี้ถูกเรียกว่า แรงโน้มถ่วง  ซึ่งมันจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างกลับลงมาที่พื้น  แรงโน้มถ่วง เป็นแรงลึกลับเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร  และยังเป็นอีกคำถามทางวิทยาศาสตร์ที่รอการพิสูจน์

                แรงโน้มถ่วงดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างกลับลงสู่พื้น  หากวัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ  แรงโน้มถ่วงจะทำให้มันเคลื่อนที่  นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเม็ดฝน  ใบไม้  และลูกบอลจึงหล่นลงมาสู่พื้นดินหรือพื้นผิวของโลก

                แรงและสนามแรงโน้มถ่วง

                เมื่อใดก็ตามที่วัตถุสองชิ้นอยู่ใกล้กัน  แรงโน้มถ่วงาจะออกแรงดึงวัตถุทั้งคู่ให้เข้าหากัน  ซึ่งขนาดของแรงจะขึ้นอยู่กับมวลสาร (ปริมาณของวัตถุ)   ของวัตถุสองชิ้นนั้น ทำให้โลกซึ่งมีขนาดมหึมามีแรงดึงดูดวัตถุต่างๆ  อยู่อย่างมหาศาล

                สนามแรงโน้มถ่วงของโลกมีอาณาเขตออกไปในอวกาศจนถึงดวงจันทร์  การที่ดวงจันทร์ถูกดึงดูดเอาไว้ทำให้มันต้องโคจรอยู่รอบโลก  ซึ่งดวงอาทิตย์กับโลกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน   แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ทำให้โลกและดาวเคราะห์อื่นๆ  ในระบบสุริยจักรวาลจะต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์

     

จาก  หนังสือพลังงานและแรงนานาชนิด  Neil Ardley  แปล    ปราการเกียรติ  ยังคง  ผู้แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

  1. ดึงทุกอย่างลงมาเหมือนกัน

  2. จากแอปเปิลสู่อวกาศ

  3. ตกพร้อมกัน

  4. เหวี่ยงแอปเปิลขึ้นไปในอวกาศ

  5. หมุนแล้วหมุนอีก

  6. แรงดึงเข้าสู่ศูนย์กลาง

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต