กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

จะแยกไข่สุกออกจากไข่ดิบได้อย่างไร

         ไข่ฟองหนึ่งถ้าไม่ตอกออกดูเราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นไข่ต้มหรือไม่

         วิชากลศาสตร์จะให้คำตอบแก่เราว่าวิธีสังเกตก็คือไข่สุกจะหมุนควงได้ต่างกับไข่ดิบ เอาไข่มาฟองหนึ่งวางให้นอนราบบนจานแบนและหมุนไปดังรูป  ไข่ต้มแล้วโดยเฉพาะไข่ที่ต้มจนสุกมาก จะหมุนไปรอบ ๆ เร็วกว่าและนานกว่าไข่ดิบ ที่จริงแล้วไข่ดิบแทบจะไม่หมุนเลย ไข่ที่ต้มสุกมากจะหมุนอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเห็นเป็นรูปเงาวงรีสีขาวแบน ๆ ถ้าดีดแรงมากพอไข่อาจตั้งขึ้นได้ด้วย

การหมุนไข่ไปรอบๆ

         คำอธิบายนี้อาศัยข้อเท็จจริงที่ว่าไข่ต้มสุกแล้ว จะหมุนควงไปด้วยกันทั้งฟองส่วนไข่ดิบจะไม่เป็นเช่นนั้น ของเหลวในไข่ดิบจะไม่หมุนรอบตัวเองในทันทีที่เราใส่แรงลงไป ดังนั้นของเหลวเหล่านั้นจะกระทำหน้าที่คล้าย  ๆเป็นเบรกคือจะต้านการหมุนของเปลือกแข็งข้างนอกด้วยแรงของความเฉื่อย ฉะนั้นไข่สุกและไข่ดิบจะหยุดหมุนในลักษณะที่แตกต่างกัน เมื่อท่านแตะไข่สุกที่กำลังหมุนไปรอบ ๆ ด้วยนิ้วมือเดียว ไข่สุกก็จะหยุดหมุนทันที แต่ไข่ดิบจะยังคงหมุนอยู่พักหนึ่งหลังจากที่ท่านเอานิ้วออก และนี่ก็เกิดจากแรงของเฉื่อยอีกของเหลวที่อยู่ภายในไข่ดิบจะยังคงเคลื่อนที่แม้ว่าเปลือกไข่แข็งข้างนอกจะถูกทำให้หยุดนิ่ง แต่ในกรณีของไข่สุก ของที่อยู่ภายในเปลือกไข่สุกจะหยุดหมุนพร้อม ๆ กับเปลือกไข่ข้างนอก

   กลับหน้าแรก   

จากหนังสือ ฟิสิกส์เพื่อความเพลิดเพลิน งานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อันดับที่ 70

หน้าที่

  1. จะแยกไข่สุกออกจากไข่ดิบได้อย่างไร
  2. แกว่งไข่
  3. เครื่องเล่นที่หมุนได้
  4. การแสดงลมบ้าหมูด้วยหมึก
  5. ต้นไม้ถูกลวง

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต