การหาแรงปฏิกิริยา   การชั่งน้ำหนักในลิฟท์

ทฤษฎี

 

 

ของ อาจารย์ นิรันดร์  สุวรัตน์ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

 1. ทฤษฎี

 2. ตัวอย่าง

 3. ข้อ 1

 4. ข้อ 2

 5. ข้อ 3

 6. ข้อ 4

 7. ข้อ 5

 8. ข้อ 6

 9. ข้อ 7

 10. ข้อ 8

 11. ข้อ 9

 12. ข้อ 10

 13. ข้อ 11

    

a) ถ้าลิฟท์เคลื่อนที่โดยไม่มีความเร่ง เครื่องชั่งจะแสดงน้ำหนักจริงของชายคนนี้ ( W = 700N ) b) เมื่อลิฟท์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง น้ำหนักปรากฏของชายคนนี้คือ 1000 N มากกว่าน้ำหนักจริง c) เมื่อลิฟท์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง น้ำหนักปรากฏของชายคนนี้คือ 400 N น้อยกว่าน้ำหนักจริง d) น้ำหนักปรากฏของชายคนนี้จะเป็นศูนย์ ถ้าลิฟท์นี้ตกลงอย่างอิสระ ถ้าเชือกที่ผูกลิฟท์ไว้ขาด  วิธีการคำนวณ คลิกครับ

 

 

วีดีโอศึกษา

 

การสร้างสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนเครื่องบิน  ทำได้โดยการนำเครื่องบินไต่ระดับขึ้นสูง  30000 ฟุต   และปักหัวดิ่งลง  ทำให้ทุกๆอย่างภายในเครื่องบินที่ไม่ได้จับยึดไว้ลอยขึ้นเหมือนกับไม่มีน้ำหนัก   เป็นระยะเวลา 20  วินาที   ใช้สำหรับฝึกนักบินอวกาศก่อนจะไปสู่อวกาศจริง คลิกครับ  (windows media 623 kB
 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต