หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

การวัด

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยธรรมชาติของสสาร

           ฟิสิกส์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสสารทั่วๆ  ไป  และพลังงานไม่เกี่ยวข้องกับสารใดสารหนึ่งโดยเฉพาะ  วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยสารใดสารหนึ่งโดยฉพาะคือ  เคมี ฟิสิกส์เป็นวิชาที่กว้างกว่าเคมี  เพราะสสารมีความหมายกว้างกว่าสารที่เราอาจจะเอาใส่ขวดได้มากนัก  สสารหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีตัวตนในเอกภพ  รวมทั้ง  แสง ไฟฟ้า  และพลังงาน  สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น เพราะสสารประกอบไปด้วยอะตอม  ซึ่งมีอิเลคตรอนเป็นองค์ประกอบและอิเลคตรอนก็คือไฟฟ้า  อะตอมอาจจะเปลี่ยนไปเป็นแสงได้  และแสงก็เป็นพลังงานรูปหนึ่ง  ในลูกระเบิดปรมาณู  สารที่เป็นของแข็งธรรมดา  (ในกรณีนี้  หมายถึงโลหะยูเรเนียม-235)  เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนที่ได้จากการระเบิดซึ่งก็เป็นรูปหนึ่งของพลังงาน 

         การศึกษา  เรื่องพลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสสารและปฏิกิริยาของมวลสารเมื่อมีแรงมากระทำ  มีชื่อว่า “กลศาสตร์”  หรือ  “เมคานิคส์”    วิศวกรผู้ซึ่งนำกลศาสตร์ไปใช้ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสารนั้นๆ  ด้วย  สารแต่ละอย่างมีสมบัติที่แตกต่างกันไป  บางชนิดคล้ายสปริง บางชนิดยืดหดได้  บางชนิดแข็งแกร่ง และบางชนิดเหนียวหนืด  แรงที่ต้องใช้ในการดึงลวดให้ขาด  มีความสำคัญน่าศึกษาพอๆ  กับความเสียดทาน  ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวัตถุชิ้นหนึ่งขัดสีกับวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง  หัวข้อต่างๆ  เหล่านี้เป็นการศึกษาในฟิสิกส์อีกแขนงหนึ่งชื่อว่า  “สมบัติของสสาร”  ซึ่งรวมทั้งสมบัติของก๊าซ  และของเหลวด้วย  คลิกอ่านต่อครับ


ลูกโลกของเรา

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

การวัด

การทดลองเสมือนจริงเรื่องการวัดละเอียดด้วยเวอร์เนียร์  กดที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

คำถาม

ให้นักศึกษาทดลองวัดค่าใดค่าหนึ่ง  และบอกวิธีการวัด  และ วาดรูปตรงตำแหน่งที่วัด 

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์    

นายแดงตั้งแคมป์ไว้บนฝั่งแม่เน้ำแห่งหนึ่ง  เขาออกไปยืนอยู่ตรงริมตลิ่งและสังเกตหินที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม  เขาสังเกตว่าเมื่อเขาเดินไปตามตลิ่งจนกระทั่งหินทำมุมกับเขา 30 องศาดังรูป  จะต้องใช้ระยะ  120  ก้าว  ถ้าแต่ละก้าวของเขาได้ระยะทาง  1   หลาพอดิบพอดี   จงหาความกว้างของแม่น้ำ

ตอบ  190  หลา

 

หน่วยทางฟิสิกส์    

ของ Keith Johnson  แปลโดย  ด.ร. ประมวล ศิริผันแก้ว

หน่วยของความยาวเรียกเมตร

ปกติลูกบิดประตูจะอยู่สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร  คลิกอ่านต่อค่ะ


การวัด

รากฐานของวิทยาศาสตร์

           ในสมัยโบราณไม่มีใครทราบถึงความสำคัญ และคุณค่าของการวัด  ไม่มีใครนึกเลยว่าถ้าไม่มีการวัดขนาด น้ำหนักระยะทาง  ฯลฯ  และนำมาเปรียบเทียบกันแล้ว เราจะไม่รู้สาเหตุของปรากฏการณ์ต่างๆ  ได้เลย  ในสมัยก่อนมนุษย์คิดว่าแผ่นดินไหว  ฟ้าแลบ  ฟ้าร้อง   เป็นการกระทำของพระเจ้าหรือเทพยดา  ต่างคนต่างก็มีความสุข และมีความพอใจในการเคารพบูชายัญต่อเทพยดา  ผู้ซึ่งทำให้เกิดแผนดินไหว แต่อย่างไรก็ตาม  โดยความจำเป็นแท้ๆ  ที่ทำให้มนุษย์สมัยโบราณต้องศึกษาเกี่ยวกับการวัด  เมื่อเริ่มโดยวิธีนี้  การตั้งปัญหาถามตนเอง หาเหตุ หาผล จึงเกิดขึ้นตามมา

           ในสมัยอียิปต์โบราณ  การวัดพื้นที่  เป็นเรื่องทำให้เกิดปัญหาอย่างมากมาย  สำหรับผู้ที่ทำมาหากินอาศัยที่ดินบนสองฝั่งแม่น้ำไนล์  เพราะทุกๆ  ปีน้ำจะเอ่อจนล้นท่วมที่ดินทั้งสองฝั่งหมด  ภายหลังน้ำลดชาวนาและเจ้าของที่ดินพากันกลับลงไปยังที่ดิน  ซึ่งเข้าใจว่าเป็นของตน  ทุกปีพระชาวอียิปต์จะต้องเป็นผู้ไปช่วยไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีการถกเถียงกันในเรื่องที่ดิน  ว่าของใครอยู่ตรงไหน  ด้วยปัญหาเช่นนี้  การศึกษาและวิทยาการเกี่ยวกับการรังวัดแบ่งเขตที่ดิน  และวิชาเรขาคณิตจึงได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอียิปต์  และเริ่มขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เนื่องจากความจำเป็นในการแบ่งที่ดินโดยแท้

คลิกอ่านต่อครับ


ใครว่า 1 กิโลมีพันกรัม !! น้ำหนักมาตรฐานหายไป 50 ไมโครกรัม

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 23 กันยายน 2550

     หากใครเคยหงุดหงิดใจว่าทำไมพ่อค้าแม่ขายถึงมัก “ชั่ง” ไม่ครบกิโลซะที อย่าเครียดไป...เพราะแม้แต่หน่วยงานระดับโลกอันมีหน้าที่เทียบมาตรวัดให้เป็นมาตรฐานก็ยังสงสัยว่า เครื่องชั่งของพวกเขาทำน้ำหนัก “กิโล” หายไปถึง 50 ไมโครกรัมได้อย่างไร!  คลิกอ่านต่อครับ


 

การวัด

 

ภาพประจำสัปดาห์   สัปดาห์นี้เริ่มต้นการเรียนรู้ฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

          ในวันที่ท้องฟ้าสดใส ขณะที่คุณกำลังนอนดูดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ชายทะเลหลังจากที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป คุณก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะพยายามมองมันอีกครั้ง ! น่าแปลกใจอะไรเช่นนี้คุณสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ตกอีกครั้ง เชื่อหรือไม่ว่าเมื่อทำการวัดเวลาระหว่างการมองเห็นดวงอาทิตย์ตกดินทั้งสองครั้งคุณสามารถที่จะทำการวัดรัศมีของโลกได้    ดูวิธีการวัด


welcome_spider.gif 

 

การวัดและแปลความหมายข้อมูล

             ขั้นนตอนหนึ่งของการที่จะได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการบันทึก การทดลอง โดยการบันทึกและการทดลองที่จะให้ผลเที่ยงแท้ แม่นยำ  ต้องอาศัยการวัด  นอกจากนี้แล้วการวัดยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนลาจากโลกไป สิ่งสำคัญในการวัดมีด้วยกัน 2 ประการ คือ

                1.  เครื่องมือ   เครื่องมือที่ใช้ต้องมีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  และเหมาะสมกับงานต้องที่การวัด

                2.  วิธีการ      วิธีการในการวัดต้องเหมาะสมกับเครื่องมือนั้น ๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทุกคนยอมรับ

                สำหรับการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาตรฐานของเครื่องมือและวิธีการของการวัดเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อความเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มา

piano.gif

จัดทำโดย ครูอรพิน  สีแก้ว
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   พะเยา

 


    ตาชั่งจีน ภาษาจีนเรียกว่า “ก่านเชิ่ง “  เป็นสิ่งประดิษฐ์ของจีน  มีเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงการชั่งน้ำหนักในประเทศจีนมานานตั้งแต่ยุคชุนชิว  ตาชั่งขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้หลายร้อยปอนด์ในยุคฉิน  ประมาณ 2,000  ปีก่อน  ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ   อ่านต่อครับ

การทดลองเสมือนจริง 

การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)

วิธีการใช้งาน:
 1. คลิ้กเมาส์ลงบนกราฟ จำนวนจุดที่พล็อตตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 จุด
 2. คลิ้กที่ปุ่มคำนวณสมการเส้นตรง เพื่อหาเส้นตรงที่เป็นตัวแทนของข้อมูล
 3. กดปุ่ม เริ่มใหม่เมื่อต้องการเริ่มต้นใหม่
เข้าสู่การทดลอง คลิกค่ะ  ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ
ผู้ออกแบบ อ.วัชระ รอดสัมฤทธิ์
ฟิสิกส์ราชมงคล
สร้างกราฟด้วยตนเอง

    ท่านสามารถใช้เมาส์ ลากและวาง จุดลงบนแผ่นกราฟ  ขนาดของไฟล์ 27  KB คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ

 

การประมาณค่า

 

   ทดลองประมาณค่าด้วยตา  ว่าขนาดมีความแตกต่างกันกี่เท่า ขนาดของไฟล์  92 KB คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ

สมการของกราฟ

 

    สร้างกราฟกำลังสอง โดยเปลี่ยนค่า a , b และ c  ขนาดของไฟล์ 16  KB คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ

มุมของวงกลมใน Trigonometric

คลิกค่ะ 

ถ้าไม่เห็นต้อง setup Download จากฟิสิกส์ราชมงคล    ก่อนครับ

 

 

การทดลองเสมือนจริงเรื่องเลขนัยสำคัญ

กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

คำถาม    ให้นักศึกษากดที่  new numbers   ได้เลขนัยสำคัญออกมาในบริเวณสีเหลือง   บันทึกค่าลงในตารางอย่างน้อย  5  ค่า  

อันดับ ตัวเลข เลขนัยสำคัญ เหตุผล
1      
2      
3      
4      
5      

 

tape.gif (14057 bytes)

การวัด

beaker.gif (3349 bytes)

ruler_cm.gif (943 bytes)

 

ถ้าสนใจข้อมูลการวัด  คลิกเข้าไปที่  ที่มาของการวัด    หรือ  คลิก ตารางแปลงหน่วย   หรือสนใจระบบ  SI  ให้ คลิกคิดแบบเมตริก   คลิกกลับเข้าสู่หน้าหลัก

ruler_cm.gif (943 bytes)

 

Q:      หน่วยคืออะไร?

A:     หน่วยเป็นตัวบอกปริมาณทางฟิสิกส์

ยกตัวอย่าง: 1  เมตร คือ  1  หน่วยของความยาว   เช่นเดียวกับ  1  มิลลิเมตรคือ   10-3  หน่วยของความยาวเป็นต้น
 

Q:      มาตรฐานคืออะไร?

A:    สิ่งที่ถือเป็นหลักสำหรับเปรียบเทียบ

ยกตัวอย่าง: 1  เมตรเป็นมาตรฐานความยาวในระบบ  SI   เมื่อเราพูดถึงหน่วยกิโลเมตร  เซนติเมตร  หมายความว่า  เรากำลังเปรียบเทียบกับหน่วยเมตร
 

คลิกเข้าไปทดลองครับ

 


ไมโครมิเตอร์

      ไมโครมิเตอร์  เป็นเครื่องวัดละเอียด  จึงควรวัดด้วยความถนุถนอม  ไม่ควรใช้กำลัง   เราใช้ไมโครมิเตอร์วัดความหนาของกระดาษ  เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวด    และทรงกลมขนาดเล็ก       ไมโครมิเตอร์ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย  นาย  William  Gascoigne  ในคริสตวรรษที่  17      ส่วนประกอบต่างๆแสดงดังรูปข้างล่าง

 

การทดลองวัดไมโครมิเตอร์  พร้อมทั้งทฤษฎีการวัด  กดครับ

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ


Measurements  การวัด

      Measurements of  length  การวัดระยะทาง

      วิธีการที่ใช้ในการวัดระยะทางขึ้นกับขนาดของระยะทาง  มักจะใช้ไม้เมตรวัดระยะทางตั้งแต่  50  มิลลิเมตรขึ้นไป  ถ้าขนาดเล็กๆ ประมาณ  มิลลิเมตร  การวัดระยะจะเป็นเพียงประมาณค่าให้ใกล้เคียง  0.5  มิลลิเมตร   สำหรับระยะทางที่น้อยกว่า 50  มิลลิเมตร  ค่าความผิดพลาดจะไม่สามารถรับได้   สเกลเวอร์เนีย  เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการวัดขนาดนี้  สำหรับการวัดระยะน้อยๆ  (ถึง 0.01  มิลลิเมตร)  จะใช้สกรูเกจไมโครมิเตอร์

 

คลิกเข้าไปดูทฤษฎีการวัด


วัดความสูงของ T-rex

 

ทดลองได้กับ windows XP 

 ทราบหรือไม่ว่า   คุณสามารถใช้เงา และไม้เมตรวัดความสูงของตึก  เสาธง  และต้นไม้ได้   เราจะพาคุณย้อนกลับไปในอดีต  ในยุคจูราสสิค  โดยจะวัดความสูงของไดโนเสาร์  ไทรานเซารัส เรกซ์   หรือนิยมเรียกว่า ทีเรกซ์  

 

            คลิกตัวเลื่อน และลากเปลี่ยนเวลาของวัน   สังเกตว่าเมื่อตำแหน่งดวงอาทิตย์เปลี่ยน  ความยาวของเวลาก็เปลี่ยนด้วย  และให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนในสูตร  โดยการหารความยาวของเงาทีเรกซ์  ด้วยความยาวของเงาไม้เมตร   ผลที่ได้คือความสูงของทีเรกซ์   คลิกเข้าสู่การทดลอง

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ


การวาดกราฟโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด

คลิกครับ

วิธีทดลอง

 1. กดปุ่ม  DATA  ใส่ข้อมูลบนแกน  และ  y
 2. ระหว่างข้อมูล ใช้เครื่องหมาย  "
 3. ใส่ข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม  Update   เมื่อต้องปิดหน้าต่างกดปุ่ม   OK

บันทึกข้อมูล

ตอนที่  1

t (วินาที)

0

1

2

3

4

v ( เมตร/วินาที)

10

13

14

17

19

 

 

สมการเส้นตรงที่ได้จากการทดลอง  คือ    y  =  ........ x  + ...........


กราฟกำลังสอง  และพาราโบลา

คุณสามารถใช้เมาส์  เพื่อเพิ่มหรือลดมาตราส่วน โดยนำเมาส์ไปคลิกที่มาตราส่วนของเส้นกราฟ  และกดค้างไว้  และลาก ปรับได้ตามต้องการ

    เส้นโค้งสีแดงของเส้นกราฟ จะผ่านจุด 3  จุด  A  B   และ  C  ที่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้  ให้เลื่อนเมาส์ไปวางบนจุด   เมื่อเมาส์เปลี่ยนเป็นรูปมือ  ให้กดเมาส์ค้างไว้ และลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ   รูปร่างของกราฟจะเปลี่ยนไป  แต่ยังผ่านจุด 3  จุด   โดยมีสมการของกราฟ y(x)  ปรากฎอยู่ทางมุมบนขวา

    สมการทั่วไปของกราฟพาราโบลา  เขียนได้ดังนี้  y(x)  =  ax2  +  bx  + c  โดยมี  a  ,b  และ  c  เป็นค่าคงที่    ทดลองลากจุด B  ขึ้นและลงในแนวดิ่ง  สังเกตดูค่าของ  a  ถ้า  a > 0  รูปร่างของกราฟจะเป็นอย่างไร  ถ้า  a < 0  รูปร่างของกราฟจะเปลี่ยนไปอย่างไร   คลิกครับ


ทดลองเรื่องเวอร์เนียร์ฉบับ  Flash  คลิกครับ

โปรแกรมฝึกการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier caliper)

คลิกค่ะ  Download


เปิดเครื่องคิดเลข

คลิกครับ


กำเนิดนาฬิกา (Clock)

ดวงอาทิตย์   

        ชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยกิจธุระที่ต้องไปโน่นมานี่ ทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องทำอย่างเที่ยงตรง ชีวิตและวันเวลาของเราจึงต้องถูกการวางแผนและกำหนดเวลาซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยนาฬิกา

           ไม่ปรากฏวันเวลาที่แน่นอนว่า การประดิษฐ์อุปกรณ์บอกเวลาเรือนแรกเกิดขึ้นเมื่อใด แต่จุดกำเนิดของเครื่องบอกเวลานั้นนับย้อนไปได้ถึงห้าหรือหกพันปีก่อน เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ชาวอียิปต์เมื่อ ๓,๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาลมีอุปกรณ์บอกเวลาในรูปของแท่งหินสูงสี่เหลี่ยมยอดปิระมิด ซึ่งจะทอดเงาลงบนทรายบอกเวลาที่ผ่านไป ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็มีการใช้นาฬิกาแดดด้วย นาฬิกาแดดประกอบด้วยแผ่นโลหะทรงกลมมีส่วนนูนลาดเอียงขึ้นมาจากตรงกลางเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนไป เงาที่ตกลงบนแผงหน้าปัดจะเป็นตัวบอกเวลา ทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้นาฬิกาแดดอยู่บ้าง ในปี ๑,๕๐๐ ก่อนคริสตกาล ชาวอียิปต์ได้ประดิษฐ์นาฬิกาแดดที่พกพาติดตัวขึ้นมา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของนาฬิกาในปัจจุบัน  อ่านต่อครับ


การทดลองเสมือน

คุณรู้จักเวลามากน้อยแค่ไหน

   ในการทดลองนี้ ให้คุณกดปุ่ม  start  เวลาจะผ่านไป  30  วินาที  เมื่อคุณประมาณได้ว่าครบเวลา  30  วินาทีแล้ว  ให้คุณกดปุ่ม stop  ผลการประมาณจะปรากฎออกมาว่าคุณประมาณได้  ต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริง  ทดลองหลายๆครั้ง  โดยคุณสามารถเลือกเวลาประมาณได้ด้วย  ลองทดลองกดเล่นดูครับ  คลิกครับ Adobe Shockwave Player

 

อ่านเรื่องเวลาอย่างจุใจ  มีตั้งแต่นาฬิกาลูกตุ้มจนไปถึงนาฬิกาอะตอม

นาฬิกาอะตอม

         ออกแบบโดย Britain's National Physical Laboratory ในปี ค.ศ. 1955 โดยธาตุ Cesium- 33 จะถูกให้ความร้อน ในเตาควบคุม ทำให้อะตอมที่มีความเร็วสูง วิ่งผ่านแม่เหล็กอะตอม ที่สามารถดูดกลืนพลังงานได้ เมื่อผ่านคลื่น Microwave จะปลดปล่อยพลังงานออกมา ที่ความถี่ 9,192,631,770 รอบต่อวินาที    คลิกครับ

เอกสารการสอน PDF

บทที่ 1

หน่วยการวัดและเวกเตอร์

PDF    ขนาด 330  kb  ของ  Mahanakorn University


แผ่นใสการเรียนการสอน

 ของ ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 22 แผ่น คลิกครับ powerpoint

 

คลิกครับ powerpoint

 

การใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์


      
ส่วนต่างๆของเวอร์เนียร์  ลักษณะการใช้  การอ่านค่าการวัด  วิธีการวัดความลึก  วิธีการวัดความยาวภายนอกวัดถุ  คลิกค่ะ powerpoint

 

วิธีใช้เครื่องคิดเลข  powerpoint   Sharp EL-506W (ตัวอย่าง)  คลิกครับ  powerpoint

 

เครื่องคิดเลขโคตรเทพ

     Download  ไป แล้วคลายซิป   เปิดขึ้นเล่นได้เลย  คลิกค่ะ

 

ระวัติความน่าสนใจของ

เครื่องคิดเลขพกพาเครื่องแรกของโลก

โดย  คลิฟ สตอล จาก SCIENTIFIC AMERICAN

อุปกรณ์รูปทรงกระบอก

        ผมถือของสิ่งหนึ่งหน้าตาเหมือนเครื่องบดพริกไทย อุปกรณ์นี้ทำทุกอย่างได้เท่าเครื่องคิดเลขพกพาของคุณ  แต่สิ่งที่แตกกต่างคือมันทำงานด้วยกลไกล้วน ๆ ไม่ต้องใช้ถ่าน  ไม่มีแป้นกด  และไม่มีจอแสดงตัวเลข เพียงหมุนข้อเหวี่ยงเมื่อต้องการบวกเลข   คลิกอ่านต่อครับ

วีดีโอการศึกษา

   ปี ค.ศ.  1955  นาฬิกาอะตอมเรือนแรกได้ถูกพัฒนาขึ้น  มีความเที่ยงตรงมาก  ถึงขนาดผิดพลาดไปเพียง  วินาที ในระยะเวลา  300  ปี   นาฬิกาพวกนี้ถูกนำไปใช้ในดาวเทียม  การวัดกระแสน้ำ   และการปรับค่าเครื่องมือวัดละเอียด   การใช้นาฬิกาอะตอมยังทำให้เราทราบว่า โลกหมุนช้าลง   คลิกครับ  (windows media 2.7 MB) download จากฟิสิกส์ราชมงคล

จูราสสิก ปาร์ก  ภาพยนตร์เรื่องยอดเยี่ยมของ สตีเวน สปีลเบอร์ก   เป็นฉากการต่อสู้ของไดโนเสาร์พันธุ์ ทีเรกซ์   ที่สวยงามมาก   ฟิสิกส์ราชมงคลเก็บฉากนี้ ให้กับผู้สนใจไว้เป็นที่ระลึกในความทรงจำ   คลิกครับ (windows media 2 MB) download จากฟิสิกส์ราชมงคล

ความสับสนเกี่ยวกับเวลาเป็นอันตรายมากกับการเดินทางโดยรถไฟ  บ่อยครั้งที่รถไฟวิ่งชนกัน  เพราะแต่ละท้องถิ่นมีเวลาเป็นของตนเอง  ซึ่งไม่ตรงกับเวลาของท้องถิ่นอื่น  ในที่สุดการรถไฟจึงต้องตั้งเวลามาตรฐานของตนเองขึ้น เรียกว่า เวลารถไฟ   ต่อมาปี  1883  รัฐบาลของอเมริกาจึงได้จัดตั้งเวลามาตรฐานขึ้น  คลิกครับ (windows media 1.6 MB) download จากฟิสิกส์ราชมงคล

ความทนทาน

    ให้ผู้ทดลองที่เป็นชายเอามือจุ่มลงไปในน้ำแข็ง โดยมีผู้ช่วยคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆ  ถ้าครั้งแรกเป็นผู้ช่วยที่อ้วนท้วน  ส่วนครั้งที่สองให้ผู้ช่วยสาวสวยยืนด้วย

คำถาม

   ผู้ช่วยคนไหน (คนแรกอ้วน  คนที่สองสวย )  ที่พวกผู้ชายจะทนเอามือจุ่มลงไปในน้ำ้แข็งได้นานกว่ากัน

 1. คุณเทเทสทเชพิโลวา (อ้วน)

 2. คุณลิลลี่(สวย)

 3. ไม่มีความแตกต่าง

    คำตอบเป็นอย่างไร  คลิกครับ ขนาด 8.3  MB  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

เวลาของการรอคอย

   นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองในซุปเปอร์มาร์เก็ต  โดยสังเกตคนรอคิว เพื่อจ่ายเงินหน้าเคาส์เตอร์  โดยให้คนที่เตรียมไว้อยู่ข้างหน้าคิว คอยถ่วงเวลา เช่น  โทรศัพท์มือถืออยู่  หรือ เสียเวลานับเงินเป็นต้น

คำถาม

    พวกลูกค้าคิดว่า เวลาที่รออยู่น่าจะเป็นเท่าไร

 1. 40 %  คิดว่านานเกินไป
 2. คิดว่าพอดี
 3. 10 %  คิดว่าสั้นเกินไป

     คำตอบคืออะไร คลิกค่ะ   ขนาด  5.2  MB download จากฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

     ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์ 1  ไปวัดความสูงของเสาธงชาติของราชมงคล   โดยบอกวิธีการวัด  มาอย่างละเอียด  นักศึกษาคนใดมีความคิดในการวัดที่แปลกและสามารถใช้ในการวัดได้จริงจะให้คะแนนเต็ม

คลิกตอบครับ

 


ภาพตลกทางวิทยาศาสตร์


แบบฝึกหัด     น้ำตกดังรูป   นักศึกษาเดินรอบสระวงกลมวัดเส้นรอบวงได้ประมาณ  150 m   ถ้านักศึกษายืนอยู่ที่ขอบของสระแล้วใช้ไม้โปรแทรกเตอร์วัดมุมของยอดน้ำพุไดัเท่ากับ  55  องศา  จงคำนวณหาความสูงของน้ำพุ

คำตอบ    34.1    m


     ภาพถ่ายความเร็วสูง  ของนักกีฬาโอลิมปิค วิ่ง 100 เมตร ชาย ถ่ายไว้เมื่อปี 1996  ในแอตแลนต้า   ความละเอียดของภาพคือ  1 ใน 10 วินาที    คนแรกที่ผ่านเส้นชัย คือ  นาย  Donovan Bailey  ทำสิติโลก ที่เวลา 9.84 วินาที  ให้คุณสังเกตคนที่สองนับจากด้านบน  และคนที่สี่  ใกล้เคียงกันมาก  ส่วนคนแรกจากด้านบน  และคนที่สาม  ใกล้เคียงกว่าคู่แรกอีก   ถ้าคุณเป็นกรรมการจะตัดสินให้ใครชนะ  หรือ เสมอกัน   ให้เรียงลำดับคนที่ได้ที่หนึ่ง  ซึ่งคือคนที่ห้านับจากบนพร้อมกับประมาณเวลาด้วยสายตา ลงในตาราง  

ลำดับที่ คนที่นับจากด้านบน เวลาที่ทำได้ (วินาที)
1 5 9.84
2    
3    
4    
5    

 พร้อมแสดงเหตุผล  เทคนิคการถ่ายภาพ  และข้อจำกัดของการถ่ายภาพนี้ด้วย

คลิกตอบครับ

 

    ยูเซียน โบลท์ ยอดลมกรดจากจาเมกา ช็อคโลก ควบม้วนเดียวจบคว้าเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชายกีฬาโอลิมปิก

     ยูเซียน โบลท์ ยอดลมกรดจากจาเมกา ช็อคโลก ควบม้วนเดียวจบคว้าเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชายกีฬาโอลิมปิก ด้วยเวลา 9.69 วินาที พังสถิติโลก พร้อมกลายเป็นมนุษย์คนแรกของโลก ที่วิ่งได้ต่ำกว่า 9.70 วินาที โดยมี ริชาร์ด ทอมป์สัน จากตรินิแดด คว้าเหรียญเงิน และวอลเตอร์ ดิกซ์ จากสหรัฐ ได้เหรียญทองแดง ด้าน อาซาฟา พาวล์ ตัวเต็งอีกคนจากจาเมกา ได้อันดับ 5 ส่วน ไทสัน เกย์ ของสหรัฐพลิกล็อคตกรอบรองชนะเลิศเท่านั้น

ดูรายละเอียดครับ  

 เกมการเรียนการสอน

ทดลองดีดลูกคิดด้วยตนเอง คลิกค่ะ

ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ

ลูกคิด (ABACUS)
 

ความหมาย ลูกคิด จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เป็นเครื่องมือสำหรับใช้คำนวณ นับเป็นเครื่องคิดเลข ยุคแรกๆ ของโลก ประกอบด้วยโครงสี่เหลี่ยม และมีแกนร้อยตัวลูกคิดกลมๆ สำหรับใช้นับเลข สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ ลูกคิดแบบเชิงกลเช่นนี้มีด้วยกันหลายแบบ และหลายภูมิภาค เช่น บาบิโลน โรมัน จีน ญี่ปุ่น แต่ที่รู้จักกันดีคือลูกคิดแบบจีน
คลิกค่ะ

บทความเพิ่มเติม

1. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    วิทยาศาสตร์คืออะไร  วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ฟิสิกส์คืออะไร  และเทคโนโลยีคืออะไร  โดย ครู ศรีไพร แตงอ่อน  คลิกค่ะ

2. การวัด

    หน่วยการวัด  หน่วยของไทย  นิ้ว  คืบ  ศอก และว่า  หน่วยอนุพันธ์  ระดับขนาด  เครื่องมือในการวัด  การหาค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์  และความแม่นยำในการวัด   คลิกค่ะ

3. การบันทึกข้อมูล

    การแปรความหมายข้อมูล  การทดลองเรื่องลูกตุ้มอย่างง่าย  การเขียนกราฟระบบพิกัดฉาก   การแปรความหมายกราฟเส้นตรง  การหาค่าเฉลี่ย การหาพื้นที่ใต้กราฟ   คลิกค่ะ

4. ระยะทางและการกระจัด

คลิกค่ะ

5. Quartz Clock

   คลิกครับ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

    นาฬิกาควอตซ์บอกเวลาได้อย่างไร   คลิกอ่านคำอธิบายครับ

6. เมื่อบางคนคิด ..... ก็แค่ชั่ง ???? โดย นายช้างแก้ว จากวารสารราชมงคลพิษณูโลก ปัที่ 2 ฉบับที่ 7   คลิกค่ะ

7. หน่วยและมิติ  คลิกค่ะ

8. แผ่นดินไหวชิลีทำแกนโลกเอียง เวลาช้าลงไป1.26 ไมโครฯ  คลิกค่ะ

9.  มาตรวิทยาเบื้องต้น

คลิกค่ะ

10. Instruments and Measurements (อุปกรณ์การวัด)     ระบบหน่วยและมาตรฐานของการวัด    ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และความผิดพลาดของการวัด   โดย  อาจารย์ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์

11. ไม้บรรทัดคำนวณ ( Slide Rule)   คลิกค่ะ

12. นาฬิกาอะตอมขนาดจิ๋วเล็กที่สุดในโลก   คลิกครับ
13. หอนาฬิกาบิ๊กเบน ( Bigben )

คลิกค่ะ

14. เครื่องชั่งและอุปกรณ์วัดปริมาตร

ของ สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกค่ะ

15. ฟิสิกส์คืออะไร

     ความอยากรู้อยากเห็นและความช่างสังเกตเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษา ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาด้วยวิธีการต่างๆ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยเฉพาะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า “ฟิสิกส์”  คลิกครับ

  

16. เครื่องบอกเวลา  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

17. จีพีเอส ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก

คลิกค่ะ 

18. กระดาน วงเวียน Protractor ดินสอ ปากกาและไม้บรรทัด  คลิกค่ะ

19. Eratosthenes : นักภูมิศาสตร์กรีกโบราณผู้ยิ่งใหญ่ ผู้วัดขนาดโลกเป็นคนแรก

20. พบแล้ว "กิโลเมตรที่ 0" ของกรุงเทพฯ  คลิกครับ

21. วัดความสูงของภูเขา

22. เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์   คลิกค่ะ   

มิเตอร์วัดความรักของฟิสิกส์ราชมงคล

 

คลิกเข้าไปทดสอบความรักของคุณกับเขาหรือเธอ คลิกครับ

23. ถึงเวลานิยาม “กิโลกรัม” ใหม่ ไม่ใช่น้ำหนักโลหะอ้างอิง     ชั่ง “กิโล” ให้ครบ “กิโล”      รู้ไหมว่า? มีเพียง 3 ประเทศในโลกที่ยังไม่ใช้หน่วยวัดสากล

24. การอ่านตัวเลขจากการวัด

25. ทดลองวัดดัชนีมวลกายด้วยตนเอง

26. อิระทอสเธนีส วัดเส้นรอบวงของโลก    วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของโลก

27. นาฬิกาจักรกลบอกเวลาได้อย่างไร

28. นาฬิกาโลก  

29. นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch)

30. ทำไมนาฬิกาหมุนไปทางขวา

31. นาฬิกาทรายทอง

32. เครื่องคำนวณวงกลมและทรงกลม

33. มาดูกันจะๆ "เงิน1,000 ล้านบาท"มากแค่ไหน

34. หน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์

35. ฝึกการใช้ ไมโครมิเตอร์ มีแบบทดสอบ

36. ฝึกการใช้เวอร์เนียร์  มีแบบทดสอบ

37. ฝึกการวัดมุม  ฝึกการใช้เครื่องคิดเลข   กำหนดจุดบนแกนพิกัดฉาก      วาดกราฟแท่ง วงกลม และ เส้นตรง     กราฟเส้นตรง     แปลงนาฬิกาจาก อนาล็อก เป็นดิจิตอล   การชั่งและการอ่าน  ทั้งหมดมีแบบทดสอบในตัว

38.

หลักการทำงานของกล้องจับภาพความเร็วสูง ทำหน้าที่จับภาพที่เกิดจากการแข่งขัน เช่น ขณะที่คนกำลังวิ่งแข่ง หรือการแข่งม้ามีความแม่นยำสูงมาก คลิกครับ

39. สัดส่วนของร่างกาย  

40. Smart Ruler  (ไม้บรรทัดแสนฉลาด)

41.  การทดลองเสมือน เรื่อง เวอร์เนียร์   ไมโครมิเตอร์

42. การวัด และน้ำหนัก (Weights and measures)

43. การรักษาเวลา ( Timekeeping)

44. การคำนวณ ( Calculating)

45. ความหมายของวิทยาศาสตร์

46. เทคโนโลยี คืออะไร

47. แยกกองเหรียญปลอม

(การวัด)

ด้วยการชั่งน้ำหนักของเหรียญอย่างละเอียด สามารถแยกกองเหรียญปลอมได้ ยิ่งใช้จำนวนการชั่งน้อย คะแนนยิ่งได้มาก คลิกครับ

48. แทงแก้สนุ๊ก  (โมเมนตัม)

ออกแบบเครื่องมือไปแทงลูกขาว ให้โดนลูกสีที่กำหนดไว้ให้ได้ คลิกครับ

49. ค่าคงตัว

คลิกครับ

 

 

สื่อประสม

 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์

หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

คู่มือการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ 1
 

 

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 

(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

 

1. ไมโครมิเตอร์ 10 ข้อ

 

2.พื้นฐานฟิสิกส์ 20 ข้อ

 

3. การวัดและการแปลความหมายข้อมูล 30 ข้อ

 

4. ทดสอบก่อนเรียนฟิสิกส์ จำนวน 100 ข้อ คลิกตรงนี้นะค่ะ

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต