หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

ภาพประจำสัปดาห์  

   ภาพของปรากฎการคลื่นกระแทกของตัวกลางแบบต่างๆ  โดยเฉพาะรูปสุดท้ายเป็นภาพแรกที่ถ่ายขึ้นตอนที่ เครื่องบินเจ็ตบินด้วยความเร็วเหนือเสียง  เกิดคลื่นกระแทกขึ้นข้างหลังของเครื่องบิน จะเห็นริ้วรอยของการแทรกสอดแบบเสริมกันของคลื่นอย่างชัดเจน   สัปดาห์นี้ของฟิสิกส์ราชมงคล ขออุทิศหน้าแรกนี้ให้กับ คลื่นกระแทกซึ่งเป็นปรากฎการณ์หนึ่งของดอปเปอร์  ถ้าคุณต้องการทราบเรื่องคลื่นกระแทก  ให้กดที่นี่   หรือ เพิ่มเติมเรื่องคลื่นเสียงได้ที่นี่ และถ้าคุณต้องการทดลองเรื่องคลื่นกระแทก ให้กดที่นี่ ซึ่งจะนำคุณเข้าสู่การทดลองเสมือนจริง

รถคันแรกของโลกทีสามารถวิ่งได้เร็วกว่าเสียง

ความเร็วของเสียงประมาณ 330 เมตรต่อวินาทีหรือ 1188 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ารถยนต์

ทั่วไปประมาณ 100 เท่า

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

 

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบความรู้รอบตัว

(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์  

ตัวอย่าง ลูกกระสุนวิ่งด้วยความเร็วที่มากกว่าเสียง  เกิดชอร์กเวฟขึ้น  จากรูปภาพ  จะเห็นว่าคลื่นชอร์กทำมุมประมาณ 45  องศากับระดับ ลองประมาณความเร็วของลูกปืนว่าเป็นเท่าไร

ตอบ  u/v  =  1/sin45 = 1.4  คือเร็วกว่าเสียง 1.4  เท่า

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

SHOCK  WAVES หรือ ชอร์กเวฟ

          ชอร์กเวฟเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ได้เท่ากับความเร็วของคลื่นหรือเร็วกว่า  จะเกิดปรากฎการณ์ที่ว่าสันคลื่นไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกไปจากแหล่งกำเนิดเสียง โดยถ้าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ได้เท่ากับความเร็วของคลื่น   สันคลื่นจะเกิดการซ้อนกัน  เสริมกันกลายเป็นแอมพลิจูดขนาดใหญ่เรียกว่า  ชอร์กเวฟ    และเมื่อแหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่เร็วกว่าคลื่น  สันคลื่นจะฟอร์มตัวเป็นรูปกรวย มีต่อ

 

คลื่นกระแทก

เสียงและการได้ยิน

การทดลองเสมือนจริง

คลื่นกระแทก

การทดลองนี้เป็นการทดลองเรื่องปรากฎการณ์ดอปเปอร์  โดยมีแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  v     และมีความเร็วของคลื่นเสียงเท่ากับ  vs     ให้คุณกดและคลิกเมาส์ภายในกรอบ   และกดเมาส์ค้างที่วงกลมสีน้ำเงิน  ลากให้ลูกศรยาวขึ้น  เมื่อ  v / vs   =  1   แสดงว่าความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงเท่ากับความเร็วของคลื่นเสียง  คุณจะได้เห็นแนวคลื่นกระแทกเกิดขึ้นอยู่ทางด้านหน้าของแหล่งกำเนิดเสียง  และถ้าคุณลากลูกศร  โดยให้  v / vs  >   1   คุณจะได้เห็นแนวของคลื่นกระแทกเป็นรูปกรวย  ทดลองเล่นดูครับ  น่ามหัศจรรย์ยิ่งที่คุณสามารถเห็นคลื่นกระแทกโดยไม่ต้องทดลองในห้องปฏิบัติการ  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง


การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

เตาไมโครเวฟ


อบขนมฟู

คลื่นนิ่ง

การกำทอน

การปูกระเบื้อง

แม่เหล็ก

การหมุนของน้ำ

ไมโครเวฟกับน้ำ

ความเสียดทาน

เลเซอร์ลำแสงที่มีระเบียบ


แหล่งกำเนิดแสง

อะตอมกับแสง

การเกิดการกลับของประชากร

การสร้างแสงเลเซอร์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

บทที่

  

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

    

กลับสารบัญหน้าแรกในอดีต

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต