หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

ภาพประจำสัปดาห์  

เซลเชื้อเพลิงทำงานอย่างไร?

     คุณคงเคยได้ยินความมหัศจรรย์ และพลังงานของเซลเชื้อเพลิงกันมาบ้างแล้ว  บางท่านคงจะได้เห็นมาจากโทรทัศน์ บางท่านอาจจะได้ยินข่าวสารนี้มาจากวิทยุ  ไม่ว่าจะมาทางใดก็ตามเทคโนโลยีนี้มีความน่าสนใจมากๆ  เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสะอาด  ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ   และให้ประสิทธิภาพสูงกว่าพลังงานจากแหล่งอื่นๆ    พลังงานนี้คืออะไร  เหมือนกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างเช่น น้ำมัน หรือไม่ หรือถ้าไม่เหมือนมันมีความแตกต่างกันอย่างไร ? 

 

รถทดลองที่ใช้พลังงานจากเซลเชื้อเพลิง

แผ่นเซลเชื้อเพลิงที่ยอมให้โปรตอนผ่าน(Proton exchange  membrane  fuel cell ) 

     ภายในแผ่นเซล PEM  นี้ จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีง่ายๆขึ้น  ภาพที่ปรากฎข้างล่างนี้เป็นภาพตัดของแผ่นเซล PEM  ช่วยให้คุณเห็นชิ้นส่วนภายในอย่างละเอียด

   

    รูปที่ 1  ภาพตัดของเซล  PEM

 กดที่นี่หรือที่รูปภาพ เพื่อดูการทำงานของเซลเชื้อเพลิง
 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

 

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบความรู้รอบตัว

(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์  

จากรูป แสดงอุณหภูมิและเวลาเมื่อของแข็งมวล 100 กรัม ได้รับความร้อนจากตัวทำความร้อนขนาด 100 จูล/วินาที ที่จุ่มอยู่ภายใน การทดลองนี้ป้องกันการถ่ายเทความร้อนเป็นอย่างดี ความจุความร้อนจำเพาะของของแข็งและความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของสารนั้นเป็นเท่าใด
125 J/kg.K, 1.5 x 105 J/kg
917 J/kg.K, 1.5 x 105 J/kg
1,250 J/kg.K, 1.5 x 104 J/kg
1,250 J/kg.K, 1.5 x 105 J/kg
1,250 J/kg.K, 1.5 x 105 J/kg
 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

หนึ่งคิวบิทยาวเท่าไร 

         คิวบิทเป็นหน่วยวัดความยาวในสมัยโบราณ ที่ชาวอียิปต์ใช้วัดความยาวเกี่ยวกับการก่อสร้างปิรามิด 1 คิวบิทมีความยาวเท่ากับ 53 เซนติเมตร หรือระยะทางตั้งแต่ข้อศอกจนถึงส่วนที่สูงที่สุดของนิ้วกลาง นอกจากนี้ยังมีหน่วยวัดระยะทางอื่นที่น่าสนใจ เช่น น๊อต เป็นหน่วยวัดความเร็วในทะเล (6080ฟุต/ชั่วโมง) หน่วยวัดนี้เกิดจากความบังเอิญของมนุษย์ กล่าวคือ มันเกิดในขณะที่มีการฝึกโยนปมของเชือกลงในทะเลในขณะที่เรือแล่น แล้วก็มีการนับว่าในหนึ่งชั่วโมงนั้นใช้ปมของเชือกเท่าไรและกลายมาเป็นหน่วยวัดที่เป็นน๊อตในที่สุด

 

 

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

บทที่


การทดลองเสมือนจริง

แบบจำลองของแก๊สในอุดมคติ

จาวาแอพเพล็ตแสดงแบบจำลองทางจุลภาคของแก๊สในอุดมคติ ความดันของแก๊ส จะดันลูกสูบของกระบอกสูบ ซึ่งเป็นผลจากการชนของโมเลกุลของแก๊สกับลูกสูบ 
ในแบบจำลองนี้
1. โมเลกุลเป็นไปตามกฎของนิวตัน
2. โมเลกุลเคลื่อนที่ในทุกทิศทุกทางและสม่ำเสมอ
3. ไม่มีการชนระหว่างโมเลกุล
4. โมเลกุลชนกับผนังของลูกสูบเป็นแบบยืดหยุ่น  
คุณสามารถเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้ดังนี้
1. N ; จำนวนโมเลกุลทั้งหมด
2. P ; ความดันของระบบ
3. v; ความเร็วของโมเลกุลแต่ละตัว
4. ความกว้างของกระบอกสูบ(คลิกที่ขอบของลูกสูบ และลากเพื่อเปลี่ยนความกว้างของลูกสูบ) ปริมาตรของกระบอกสูบ จะปรับเองอัตโนมัติตามค่าพารามิเตอร์ข้างบน ภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลงเมื่อคลิกเมาส์ค้าง และจะเคลื่อนไหวต่อเมื่อปล่อยเมาส์ จงหาความสัมพันธ์ระหว่าง 1. จำนวนโมเลกุลทั้งหมด N กับ ปริมาตร V 2. ความดันของระบบ P กับปริมาตร V 3. ความเร็วของโมเลกุล v กับปริมาตร V  กดที่นี่หรือที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

เลเซอร์ลำแสงที่มีระเบียบ

เลเซอร์คืออะไร

ประวัติความเป็นมาของเลเซอร์

หลักการทำงานของเลเซอร์

คุณสมบัติของเลเซอร์

การแบ่งประเภทของเลเซอร์

ประโยชน์ของเลเซอร์


แหล่งกำเนิดแสง

อะตอมกับแสง

การเกิดการกลับของประชากร

การสร้างแสงเลเซอร์

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

    

กลับสารบัญหน้าแรกในอดีต

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต