คลิกเข้าสู่การทดลอง

คลิกดูวีดีโอการทดลองได้ที่ Youtube    http://youtu.be/CopJEZxKN7I

นำมาจาก  http://ippex.pppl.gov/interactive/

TEST ทดสอบ คลิกที่นี่

 

วิธีการทดลอง

1. นำวัตถุไปชั่ง บันทึกค่า  และหาปริมาตรโดยการแทนที่น้ำ บันทึกค่า

2. คำนวณหาความหนาแน่น

3. นำไปลอยในของเหลว ดูว่าจมหรือลอย