ฟิสิกส์ราชมงคล กับ กลศาสตร์วิศวกรรม สนามแม่เหล็ก  และ ค่ำคืนหนึ่งกับไอน์สไตน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

กลศาสตร์วิศวกรรม

    วิชากลศาสตร์วิศวกรรม เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอากาศยาน, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมชลประทาน จะต้องศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ เนื้อหาในวิชาสถิตศาสตร์นี้กล่าวถึงแรง, ระบบแรง,การหาผลลัพธ์ของระบบแรง, สมดุลของวัตถุแข็งเกร็งและโครงสร้าง, การวิเคราะห์แรงกระทำเป็นบริเวณ, การวิเคราะห์คาน สายเคเบิล และสายพาน,การวิเคราะห์แรงเสียดทานในเครื่องมือกลต่าง ๆ, การใช้หลักของงานเสมือนวิเคราะห์สภาวะสมดุลและเสถียรภาพของสมดุล รวมทั้งการวิเคราะห์โมเมนต์ความเฉื่อยและผลคูณความเฉื่อยของพื้นที่ซึ่งข้อต่าง ๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์แรงภายนอกและโมเมนต์ภายนอกของวัตถุแข็งเกร็งในสภาวะสมดุลสถิต

 
   
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

วิทยาศาสตร์วาทะ 

คำคม นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช. ศึกษาธิการ

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดออนไลน์

กล่องใบหนึ่งมีน้ำหนัก มีความเร็วต้นเท่ากับ ขณะเคลื่อนที่ไปบนพื้นเรียบ ถ้าหากมีแรงภายนอกขนาด เมื่อ เป็นเวลาในหน่วยวินที มากระทำ เป็นระยะเวลา 3 วินาที จงหาความเร็วสุดท้ายของกล่องและระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่ได้


 


วิธีทำ

คลิกต่อค่ะ

 

 

 

 

 

คลิกดูเฉลยค่ะ

 

คานงัด (Levers)

    คานงัดใช้สำหรับการเพิ่มหรือลดแรงที่ใส่ลงไป  แบ่งออกเป็น ประเภทด้วยกันตามตำแหน่งของฟัลครัม  ถ้าหากฟัลครัมตั้งอยู่ระหว่างที่ใช้แรงกับแรงที่เสียดทาน คานงัดชนิดนี้จะจัดอยู่ในประเภทแรก  เมื่อแรงเสียดทานตั้งอยู่ระหว่างแรงที่ใช้กับฟัลครัม  คานงัดชนิดนี้จะอยู่ในประเภทสอง  และถ้าแรงที่ใช้อยู่ระหว่างฟัลครัมกับแรงเสียดทาน  คานงัดจะจัดอยู่ในประเภทที่สาม   คลิกอ่านต่อค่ะ

สนามแม่เหล็ก

  :: เนื้อหาวิชา ::

 
 

เลือกบทเรียนที่ต้องการ

   
หน่วยที่ 1 แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
หน่วยที่ 2 แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
หน่วยที่ 3 แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
หน่วยที่ 4 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ
หน่วยที่ 5 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าผ่าน
หน่วยที่ 6 แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
หน่วยที่ 7 บททดสอบรวม     บททดสอบย่อย
 
       ถ้านำแท่งแม่เหล็กไปดูดผงตะไบเหล็ก จะพบว่าผงตะไบเหล็กซึ่งเป็นสารแม่เหล็ก ถูกดูดติดกับส่วนต่าง ๆ ของแท่งแม่เหล็กด้วยปริมาณที่มากน้อยต่างกัน เมื่อพิจารณาแนวของผงตะไบเหล็กที่ถูกดูด เสมือนกับว่าแรงที่กระทำกับผงตะไบเหล็ก มาจากบริเวณหนึ่งในแท่งแม่เหล็ก และอยู่ใกล้ปลายแท่งแม่เหล็ก บริเวณดังกล่าวเรียกว่า ขั้วแม่เหล็ก
โนเบลฟิสิกส์ 2009

ชาร์ลส เกา วัย 76 ปี รับโนเบลฟิสิกส์ 2009 จากการบุกเบิกการสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง
       
       รางวัลครึ่งแรกมูลค่า 24 ล้านบาทมอบให้กับ ชาร์ลส์ เค เกา (Charles K. Kao) นักวิจัยเชื้อชาติจีน วัย 76 ปี จากห้องปฏิบัติการมาตรฐานการสื่อสาร (Standard Telecommunication Laboratories) ในเมืองฮาร์โลว์ สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (Chinese University of Hong Kong) ในฐานะผู้สร้างความสำเร็จ ในการบุกเบิกเกี่ยวกับการส่งผ่านแสงในเส้นใยแก้ว เพื่อการสื่อสารด้วยแสง
       
       เมื่อปี 2509 นั้น เกาได้ค้นพบสิ่งที่เป็นรากฐานของเส้นใยแก้วนำแสง โดยเขาได้คำนวณอย่างละเอียดว่า แสงนั้นส่งผ่านเส้นใยแก้วนำแสงได้ไกลเท่าใด ซึ่งจากการศึกษาเส้นใยแก้วที่ยาวเพียง 20 เมตรในยุคนั้น เขาพบว่าแก้วบริสุทธิ์นั้นจะส่งผ่านสัญญาณแสงได้ไกลกว่า 100 กิโลเมตร
       
       ผลงานของเกา ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยคนอื่นๆ เกี่ยวกับศักยภาพของเส้นใยแก้วที่เกิดขึ้นเวลาต่อมา และเส้นใยแก้วที่มีความบริสุทธิ์สูง ได้ผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกหลัง จากการนำเสนอผลงานของเขาเพียง 4 ปี
คลิกอ่านต่อค่ะ

กลศาสตร์วิศวกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา อ. เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก  ขนาด 6 MB คลิกค่ะ 

ENGINEERING MECHANICS

กลศาสตร์วิศวกรรม

หัวหน้าวิชา ผศ.มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล email: mingsak.t@eng.chula.ac.th

ผู้ช่วยสอน 1. นายคณิต  มานะธุระ email: kanitman@hotmail.com

              2. นายภาวัต              email: kokoru55@hotmail.com

กลศาสตร์วิศวกรรม บทที่ บทนำ

คลิกค่ะ


บทที่ ระบบของแรง Force Systems

คลิกค่ะ


บทที่ 3 Equilibrium สมดุล

คลิกค่ะ


บทที่ 4  Friction แรงเสียดทาน

คลิกค่ะ


บทที่ 5  Distributed Forces

คลิกค่ะ


บทที่ 6 Introduction to dynamics

คลิกค่ะ


บทที่ 7 Plane Kinematics of Particles

คลิกค่ะ


บทที่ 8 Kinetics of Particles

คลิกค่ะ


บทที่ 9 Plane Kinematics of Rigid Bodies

คลิกค่ะ

ค่ำคืนหนึ่งกับไอน์สไตน์

จากสรรสาระ มีนาคม 51

คลิกอ่านต่อค่ะ

facebook-logo

facebook คืออะไร

facebook ว่าเป็น social network ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งถ้าในต่างประเทศ ความยิ่งใหญ่ของ facebook มีมากกว่า Hi5 เสียอีก แต่ในประเทศไทยของเรา Hi5 ยังครองความเป็นเจ้าในด้าน social network ในหมู่คนไทย แต่อย่างไรก็ตาม เราลองมาดูประวัติของ facebook กันดีกว่า ว่าเป็นอย่างไร

ประวัติ facebook

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 Mark Zuckerburg ได้เปิดตัวเว็บไซต์ facebook ซึ่งเป็นเว็บประเภท social network ที่ตอนนั้น เปิดให้เข้าใช้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดเท่านั้น และเว็บนี้ก็ดังขึ้นมาในชั่วพริบตา เพราะแค่เพียงเปิดตัวได้สองสัปดาห์ ครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ก็สมัครเป็นสมาชิก facebook เพื่อเข้าใช้งานกันอย่างล้นหลาม และเมื่อทราบข่าวนี้ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเขตบอสตั้นก็เริ่มมีความต้องการ และอยากขอเข้าใช้งาน facebook บ้างเหมือนกัน มาร์คจึงได้ชักชวนเพื่อของเค้าที่ชื่อ Dustin Moskowitz และ Christ Hughes เพื่อช่วยกันสร้าง facebook และเพียงระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนั้น facebook จึงได้เพิ่มรายชื่อและสมาชิกของมหาวิทยาลัยอีก 30 กว่าแห่ง  คลิกอ่านต่อค่ะ   คลิกเข้าสู่ Facebook  ของฟิสิกส์ราชมงคล

ทวิตเตอร์คืออะไร

ทวิตเตอร์ (Twitter) คือเว็บไซต์ที่ให้บริการ blog สั้น หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Micro-Blog ซึ่งสามารถให้ผู้ใช้ส่งข้อความของตนเอง ให้เพื่อน ๆ ที่ติดตาม twitter ของเราอยู่อ่านได้ และเราเองก็สามารถอ่านข้อความของเพื่อน หรือคนที่เราติดตามเค้าอยู่ได้ ซึ่ง twitter ก็ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ประเภท social Media ด้วยเ่ช่นกัน

ในรูปแบบของ twitter นี้ ที่เรียกว่าเป็น blog สั้นก็เพราะว่า twitter ให้เขียนข้อความได้ครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร ซึ่งข้อความนี้เมื่อเขียนแล้วจะไปแสดงอยู่ในหน้า profile ของผู้เขียนนั่นเอง และจะทำการส่งข้อความนี้ไปยังสมาชิกที่ติดตามผู้เขียนคนนั้นอยู่ (follower) โดยอัตโนมัติ

สาเหตุสำคัญที่ twitter นั้นฮิตไปทั่วโลก ก็เพราะว่ามีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เขียน สามารถอัพเดทหรือเขียนข้อความ (Tweet) จากที่ไหนก็ได้ ตั้งแต่หน้าเว็บไซต์ บนโปรแกรมที่ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งบนโทรศัพท์มือถือ จึงทำให้ผู้เขียน twitter นั้นสามารถอัพเดทได้บ่อยเท่าที่ต้องการ  คลิกเข้าสู่ Twiiter ของฟิสิกส์ราชมงคล

 

Harley-Davidson...ตำนานที่ไม่เปลี่ยนแปลง

      Harley-Davidson มอเตอร์ไซค์แบบ road cruising คันใหญ่ยักษ์สัญชาติอเมริกันไง สุดยอดปรารถนาของคนทั่วโลกมากว่าหนึ่งศตวรรษ 

 

รุ่น Duo Glide ปี 1961

 

       สามพี่น้องตระกูล Davidson คือ Arthur, Walter และ William พร้อมด้วย William Harley ได้ให้กำเนิดมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson คันแรกเมื่อปี 1890 ที่เมืองมิลวอกี้ รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งสี่คนชอบการท่องเที่ยว ความเร็ว และธรรมชาติ จึงดัดแปลงรถจักรยานเข้ากับเครื่องมอเตอร์ไซด์ จากนั้นมาก็ไม่มีอะไรหยุดยั้ง Harley-Davidson ได้อีก 

       เชื่อหรือไม่ว่าในปี 1980 Harley-Davidson เกือบล้มละลายมาแล้วเพราะภาพลักษณ์ที่ฮาร์เล่ย์ถูกมองว่าเป็นพาหนะของอันธพาลแก๊งสเตอร์ ถึงขั้นมีการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 2 ตระกูลและเปลี่ยนชื่อตราสัญลักษณ์บนมอเตอร์ไซค์ แต่ยอดขายยังตกอย่างน่าใจหาย จนในที่สุดกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัท 2 ตระกูลก็กลับมากุมบังเหียนบริษัทอีกครั้งและเปลี่ยนโลโก้เป็น Harley-Davidson เหมือนเดิม และทำให้ยอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า 15 ปี จนนิตยสารที่ทรงอิทธิพลอย่าง Forbes Magazine เคยยกย่องให้เป็น Harley-Davidson เป็นบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีมาแล้ว คลิกค่ะ

สองล้อ คันโต: ของเล่นเท่โก้ ฮาร์เลย์เดวิดสัน

รายงานโดย :ณัฐพล ช่วงประยูร

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552
บันเทิง - ไลฟ์สไตล์
ผมและทีมงานดอดไปทำตัวเนียนในวันรวมพลคนเท่ กับฮาร์เลย์เดวิดสัน ลานหน้าจามจุรีสแควร์ เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน โอ้โหย...รถเฟี้ยวๆ ทั้งน้าน

วันนั้นคณะบุคคล บี.บี.ดับบลิว กรุ๊ป แถลงข่าวการจัดงานสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ไบค์วีค 2009 งานเทศกาลรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิดสันครั้งแรกของประเทศไทย ที่รวมนักขับขี่รถฮาร์เลย์ฯ ทั้งไทยและต่างชาติกว่า 3,000 คน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และฟื้นความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยและสถานการณ์ของประเทศ โดยตั้งใจจะจัดกิจกรรมเด็ดภายในงาน เช่น นิทรรศการรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ฯ รุ่นที่ใช้นำขบวนเสด็จ   คลิกอ่านต่อค่ะ

การทดลองเสมือน

ปัญหาของล้อเกวียน

เข้าสู่การทดลองคลิกครับ

 

แผ่นใสการเรียนการสอน

ดีบุก

    ปี พ.ศ.2061 ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ไทยได้ทำสัญญาพระราชไมตรีกับโปรตุเกส โดยให้ตั้งห้างรับซื้อดีบุกจากภาคใต้ ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีการส่งดีบุกเป็นเครื่องราชบรรณาการ ไปถวายพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศส และในปี พ.ศ. 2228 ก็ได้ทำสัญญาให้ฝรั่งเศสค้าขายแร่ดีบุกที่ภูเก็ต และเมืองบริวารได้แต่เพียงผู้เดียว คลิกค่ะ 

 

แบบจำลองอะตอม

     แบบจำลองของ เจ เจทอมสัน   รัทเธอร์ฟอร์ด  บอร์ห  เส้นสเปกตรัม  สมมติฐานของบอร์ห    ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน   ความผิดพลาดของบอร์ห   สมการคลื่น  ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  23  แผ่น    คลิกค่ะ

“ฮอว์กิง” สุดสวิงบนเที่ยวบินไร้น้ำหนัก

คลิกครับ Powerpoint 

เอกสารการสอน PDF

 

 

เครื่องมือวัดพื้นฐาน

     เครื่องมือวัดที่นิยมใช้กันทั่วๆไป  ในงานช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ไม้บรรทัด  ตลับเมตร  ฉาก เกจ์วัดต่างๆ    คลิกค่ะ เอกสาร PDF

      แผ่นดินไหวคืออะไร  อุตุนิยมวิทยา  แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว   รอยเลื่อนเชียงแสน   แพร่  แม่ทา เถิน  อุทัยธานี  ศรีสวัสดิ์   เจดีย์สามองค์  ระนอง  และคลองมะรุย   PDF     

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว 

วีดีโอการเรียนการสอน

 

กลศาสตร์วิศวกรรม

    วิชากลศาสตร์วิศวกรรม เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอากาศยาน, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมชลประทาน จะต้องศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ เนื้อหาในวิชาสถิตศาสตร์กล่าวถึงแรง, ระบบแรง,การหาผลลัพธ์ของระบบแรง, สมดุลของวัตถุแข็งเกร็งและโครงสร้าง, การวิเคราะห์แรงกระทำเป็นบริเวณ, การวิเคราะห์คาน สายเคเบิล และสายพาน,การวิเคราะห์แรงเสียดทานในเครื่องมือกลต่าง ๆ, การใช้หลักของงานเสมือนวิเคราะห์สภาวะสมดุลและเสถียรภาพของสมดุล รวมทั้งการวิเคราะห์โมเมนต์ความเฉื่อยและผลคูณความเฉื่อยของพื้นที่ซึ่งข้อต่าง ๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์แรงภายนอกและโมเมนต์ภายนอกของวัตถุแข็งเกร็งในสภาวะสมดุล

     คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

 

นักข่าวช่อง 3 ทดลองแรงขนาด 9 g ในTHUNDERBIRD AIRSHOW

คลิกครับ 

 

THUNDERBIRD AIRSHOW

Pic_37977

    Thunderbirds ชื่อนี้มาจากตำนานของพวกอินเดียแดงในสหรัฐอเมริกาที่ใช้เรียกชื่อนกนักล่า ที่มีลักษณะคล้ายกับนกอินทรีสีน้ำตาล โดยมีสิ่งพิเศษนอกจากจะเป็นนกอินทรีขนาดยักษ์แล้วยังมีฤทธิ์ที่เป็นสายฟ้าสะท้อนมาจากจงอยปากอันคมกริบเมื่อไรที่มันกระพือปีกเพื่อที่จะบินก็จะทำให้ เกิดสายฟ้าซึ่งมีพลังมหาศาลสามารถทำลายทุกสิ่งรอบตัวลงไปได้ทันทีลักษณะ ทั่วไปคล้ายนกอินทรีสีน้ำตาล จงอยปากและกรงเล็บแหลมคมมาก ปลายปีกออกสีเลื่อมทองอาศัยอยู่บนยอดเทือกเขาสูงหรือในบริเวณที่เป็นหน้าผา บางครั้งรูปร่างก็คล้ายเหยี่ยวสีน้ำตาลซึ่งเป็นนกนักล่าที่มีขนาดใหญ่กว่านกทั่วไปมาก  คลิกอ่านต่อครับ

 

มอเตอร์ไซด์ ฮาร์เล่ย เดวิดสัน

 

  กรรมวิธีการผลิตรถจักรยานสุดเก๋า Harley-Davidson ในเชิงอุตสาหกรรม คลิกค่ะ 

 

 

เครื่องเอกซเรย์ตรวจแบบใหม่ ทำให้มองเห็นผู้โดยสารแก้ผ้า

อังกฤษประเดิมที่แรก สนามบินเมืองแมนเชสเตอร์ ผู้โยสารโวยรับไม่ได้ ถูกสแกนทะลุปรุโปร่ง ศุลกากรแจงหวังดี รวดเร็วและแม่นยำกว่าวิธีลูบคลำแบเดิม...

การท่าอากาศยานอังกฤษได้นำเครื่องเอกซเรย์ตรวจร่างกายผู้โดยสารแบบใหม่ ออกทดลองใช้ที่ท่าอากาศยานนครแมนเชสเตอร์ ทำให้เจ้าหน้าที่มองเห็นเนื้อตัวเปล่าของผู้โดยสาร เห็นอาวุธ หรือวัตถุระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่กับตัวได้ทันที

เครื่องตรวจจับแบบใหม่ยังมองเห็นเต้านมที่ถูกเสริม แขนขาเทียม สิ่งของที่แอบซุกซ่อนอยู่ในตัว ตลอดจนเค้าโครงของอวัยวะพึงสงวนของร่างกายอย่างชัดเจน จนผู้โดยสารบางคนไม่ต้องการให้ถูกตรวจด้วยเครื่องนี้ ซึ่งทางการได้อนุโลมให้ไปเข้าตรวจที่อาคาร 2 ซึ่งยังใช้การตรวจค้นด้วยการลูบคลำตามตัวด้วยมือแบบเก่า

Link ที่น่าสนใจ

ศูนย์การศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานทางวิศวกรรม

www.school.net.th/library/snet7/

 

sphere.jpg (89317 bytes)  กายกรรมกับทรงกลม insidegl.jpg (24463 bytes)


จากรูปนักกายกรรมหรือนักแสดงมายากล จะนำหลักฟิสิกส์ไปใช้โดยไม่รู้ตัว เช่นในรถไต่ถัง หรือในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง อย่างรูปที่เรียกว่าทรงกลมแห่งความกลัว ทำด้วยโลหะโตพอที่จะให้รถจักยานยนต์ 1 - 2 คัน วิ่งภายในได้ ผู้ขับรถจักรยานยนต์จะต้องขับด้วยความเร็วสูงพอเพื่อที่จะให้รถจักยานยนต์เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนว ที่ต้องการได้  ความน่ากลัวในการขับรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเกินขึ้น 2 ประการ คือ 

ขับรถให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง และขับให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบ ได้อย่างปลอดภัย

มอเตอร์ไซด์ในลูกกรงเหล็ก

 

นักบิดมอเตอร์ไซด์ต้องการทำลายสถิติโลก  โดยการขับมอเตอร์ในลูกกลมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 4  เมตร ว่าจะเข้าไปขับได้มากที่สุดกี่คัน

คำถาม

    ความเร็วของรถมอเตอร์ไซด์  เพื่อให้คนขับวกขึ้นไปถึงจุดบนสุด ของลูกกรงเหล็กได้

  1. 22  กม./ ชม.
  2. 42  กม./ ชม.
  3. 62  กม./ ชม.

     คำตอบคืออะไร   ขนาด 3.8 MB

 

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

การขยายตัวด้วยความร้อน Keith Johnson เขียน ดร.ประมวล ศิริผันแก้ว แปล

คลิกครับ

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

คลิกค่ะ  

 

คลิกค่ะ  

 

เกมออนไลน์คลายเครียด

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต