ฟิสิกส์ราชมงคล กับ ไฟป่า  อวสานโทรเลข กับไฟป่า

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า

ความหมายของไฟป่า
"ไฟป่า" คือไฟที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอันใดก็ตามแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะลุกลามเข้าป่าธรรมชาติหรือสวนป่า


องค์ประกอบของไฟ(สามเหลี่ยมไฟ)
ไฟเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากขบวนการทางเคมี เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 3 ประการมารวมตัวกันในสัดส่วนที่เหมาะสมและเกิดการสันดาปให้เกิดไฟขึ้น คือ
1. เชื้อเพลิง ได้แก่ อินทรีย์สารทุกชนิดที่ติดไฟได้ เช่น ต้นไม้ ไม้พุ่ม กิ่งไม้ ก้านไม้
ตอไม้ กอไผ่ รวมไปถึงดินอินทรีย์ และชั้นถ่านหินที่อยู่ใต้ผิวดิน
2. ความร้อน ซึ่งจะมาจาก 2 แหล่ง คือแหล่งความร้อนตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า
การเสียดสีของกิ่งไม้และแหล่งความร้อนจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การจุดไฟในป่าด้วยสาเหตุต่างๆ
3. ออกซิเจน เป็นก๊าซที่มีโดยทั่วไปในป่า ซึ่งจะมีการแปรผันตามทิศทางของลม

คลิกอ่านต่อค่ะ

 
   
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ปิดตำนานบริการโทรเลข

ถึงเวลาเกษียณรหัส 'มอร์ส'

30 เม.ย. 2551 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะยกเลิกการให้บริการโทรเลขอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ !!! ปิดตำนานบริการโทรเลขที่ให้บริการมากว่า 133 ปี (พ.ศ. 2418-พ.ศ. 2551)
 
สาเหตุก็เพราะทนแบกรับค่าใช้จ่ายเดือนละ 25 ล้านบาท เพื่อจ้างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้เป็นผู้ให้บริการไม่ไหว ทั้งเป็นกิจการที่ไม่ทำกำไรและมีผู้ใช้บริการโทรเลขลดลงอย่างต่อเนื่อง
 
โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริการโทรเลขเคยมียอดผู้ใช้สูงสุดอยู่ที่ปีละ 3 ล้านฉบับ หรือเฉลี่ยเดือนละ 2.5 แสนฉบับ แต่ปัจจุบันมียอดใช้งานวันละไม่ถึง 100 ฉบับ หรือประมาณปีละ 4,000 ฉบับ และมีรายได้เพียงเดือนละ 5,000 บาท  โดยข้อความในโทรเลขส่วนใหญ่เป็นจดหมายทวงหนี้!
 
นายขจรศักดิ์ สิงหเสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์องค์กร) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ไม่มีบริษัทผลิตเครื่องโทรเลขเพื่อใช้งานแล้ว ดังนั้นประเทศไทยจึงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีแทนเครื่องโทรเลข โดยเขียนโปรแกรมให้ทำหน้าที่เหมือนโทรเลข โดยเครื่องโทรเลขที่ยังเหลืออยู่อาจส่งขายต่อให้กับประเทศที่ยังเปิดให้บริการโทรเลข อาทิ ซาอุดีอาระเบีย และ มาเลเซีย   คลิกอ่านต่อครับ

 

 

เรือเหาะอนาคต

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

อ.รจนา ใจห้าว    
 

วิชา..ฟิสิกส์. (รหัส ว4411) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ..การเคลื่อนที่แนวตรง . จำนวน 5... ข้อ
โดย อ.รจนา ใจห้าว โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

คลิกครับ

วิชา. ฟิสิกส์ .. (รหัส ว4411 .) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่. 4
เรื่อง . น้ำหนัก .. จำนวน 5 .. ข้อ
โดย อ.รจนา ใจห้าว โรงเรียน.. กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

คลิกครับ

วิชา..ฟิสิกส์ (รหัส. ว4411.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่. 4
เรื่อง กฏการเคลื่อนที่ ของนิวตัน.. จำนวน 5 ... ข้อ
โดย อ.รจนา ใจห้าว.. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

คลิกครับ

วิชา.ฟิสิกส์. (รหัส..ว4411.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..4.
เรื่อง .แรงลัพธ์.. จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. รจนา ใจห้าว. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

คลิกครับ

 

 

 

 

หอเอนปิซ่า Leaning Tower of Pisa

คลิกดูต่อค่ะ

การทดลองเสมือน

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป

    คลิกค่ะ  

   กำหนดค่าเริ่มต้น ความเร็วของยานอวกาศ = 0.5 C   gravity = 0

กด Play  สังเกตว่า Proper time =  _____ s

ความเร็วของยานอวกาศ = 0   gravity = 0

กด Play  สังเกตว่า Proper time =  _____ s

ความเร็วของยานอวกาศ =  C   gravity = 0

กด Play  สังเกตว่า Proper time =  _____ s

เปลี่ยน gravity = 1 

แกน Proper time  เปลี่ยนไปมีลักษณะเป็นอย่างไร

_________________________________________

_________________________________________

คลิกค่ะ

 

แผ่นใสการเรียนการสอน

อะตอม    

 

    เมื่อพิจารณาว่าอะตอมเป็นทรงกลม ที่เป็นกลาง อนุภาคอัลฟาควรจะผ่านทะลุแผ่นทองคำบางๆและไปกระทบกับฉากเรืองแสงทั้งหมด  คลิกค่ะ

หน่วย มิติ และค่าคงตัวทางฟิสิกส์ (Unit Dimensions and Constant in Physics)    

 

    SI units  ระบบหน่วยระหว่างชาติ   อักษรย่อบางตัว มวลต้นแบบ  เวลา 1 วินาที  กระแสไฟฟ้า 1  แอมป์  คลิกค่ะ

เอกสารการสอน PDF

 

ข้อสอบ เอนทรานซ์ ฟิสิกส์ 47    

 

   คลิกค่ะ  

กัมมันตภาพรังสี (Ionizing Radiation)    

 

ปัจจุบัน ได้มีการนำรังสี และ สารกัมมันตรังสี มาใช้งานต่างๆ กัน เช่น ในทางการแพทย์ มีการใช้ ในการตรวจวินิจฉัย และ บำบัด อาการโรคของผู้เจ็บป่วยจากโรคร้ายต่างๆ เช่น การฉายรังสีเอกซ์ การตรวจสมอง การตรวจกระดูก และ การบำ บัดโรคมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีการใช้งานทางรังสี ในกิจการอุตสาหกรรม การเกษตร และ การศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ อาทิเช่น การใช้รังสีตรวจสอบรอยเชื่อม รอยร้าว ในชิ้นส่วน โลหะต่างๆ การใช้ป้ายเรืองแสงในที่มืด การตรวจ อายุวัตถุโบราณ การถนอมอาหารด้วยรังสี และการฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมือแพทย์   คลิกค่ะ

วีดีโอการเรียนการสอน

 
   เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถรักษาโรคหลอดเลือดสมอง มีคนเกิดอาการนี้ทุกๆ 11 นาที ทำให้หน้าที่ของสมองสูญเสียไป  และอาจเป็นอัมพาตถาวร คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล
imageโรคหลอดเลือดสมอง เรียกว่า strokes หรือ brain attack ก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพได้ ไม่ว่าจะเกิดจากเส้นเลือดสมองแตก เส้นเลือดตีบ หรือก้อนเลือดอุดตัน
อัมพาต หมายถึง ภาวะที่สมองขาดเลือดหรือมีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ยังผลให้เซลล์ในสมองและการทำงานของสมองหยุดชะงัก ผู้ป่วยบางคนอาจจะมีอาการชนิดถาวร หรือบางคนอาจเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เรียกว่า อัมพฤกต์
 

ตาชั่งลดน้ำหนัก

 

    ให้ท่านชั่งน้ำหนักโดยยืนตามปกติ  แต่เมื่อก้มและย่อตัวลง  น้ำหนักจะลดลง คลิกค่ะ  

 

Link การศึกษาที่น่าสนใจ

 
ครูคณิตศาสตร์หัวใจเทคโนโลยี    
http://www.tummath.com

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

หัวใจเทียม    

 

 

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

เกมออนไลน์คลายเครียด

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต