ฟิสิกส์ราชมงคล กับ คลื่นนิ่ง  (Standing wave) และการสั่นสะเทือนของน้ำข้าวโพด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

คลื่นนิ่ง (Standing Wave)

 • สีเหลือง แสดงคลื่นนิ่งซึ่งเป็นผลรวมของคลื่นสองขบวนที่มีความยาวคลื่นเท่ากันวิ่งสวนทางกันด้วยอัตราเร็วเท่ากัน
 • สีน้ำเงิน แสดงคลื่นวิ่งไปทางขวา
 • สีฟ้า แสดงคลื่นวิ่งไปทางซ้าย

 

 
 
   
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

เดอ บรอยล์ ( De Broglie Wave)

   เนื่องจากแสงในสภาพทั่วไปเป็นพลังงานซึ่งแสดงคุณสมบัติอย่างเด่นชัดออกมาในลักษณะของคลื่น   เช่น   การเลี้ยวเบน    การแทรกสอด   และไอน์สไตน์ยังพบว่า  แสงแสดงคุณสมบัติเป็นอนุภาคได้ตามปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตรอน

   เดอ บรอยล์ จึงมีความคิดว่า  เมื่อแสงแสดงคุณสมบัติอนุภาคได้ นุภาคก็น่าจะแสดงคุณสมบัติเป็นคลื่นได้เช่นกัน

คลิกค่ะ

 

 

     คลื่นนิ่งในเส้นเชือก เกิดจากการซ้อนทับของคลื่น 2 ขบวนที่มีอัมปลิจูดเท่ากัน เราจะสังเกต เห็นว่าตำแหน่งบนตัวคลื่นรวม จะมีตำแหน่งที่การขจัดเท่ากับศูนย์ตลอด( Node) และบาง ตำแหน่งมีการขจัดเปลี่ยนไปเป็นมากสุดและน้อยสุดอยู่ตลอด ( Antinode )  แต่ในการมองนั้น ตำแหน่ง Node เห็นได้ชัดเจนตำแหน่งNode และ Node ที่อยู่ถัดกันไปจะเห็นเป็นก้อนเส้นเชือก ของการสั่นซึ่งเราเรียกว่า  Loop  โดย 1 Loop ยาวเท่ากับ ความยาวคลื่น/2 เสมอ

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ท่อสั่นพ้อง

    การสั่นพ้องหรือการกำทอน คือปรากฏการณ์ที่เกิดจากระบบ 2 ระบบซึ่งระบบหนึ่งสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ อีกระบบหนึ่งสามารถปรับความถี่ได้ ถ้าเราปรับความถี่ของระบบนี้ให้เท่ากับความถี่ของระบบแรก จะทำให้ระบบแรกสั่นด้วยแอมปลิจูดมากขึ้นและสั่นนาน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเกิดการสั่นพ้องหรือกำทอน กำทอนของเสียงคือการเกิดคลื่นนิ่งในท่อทดลองนั่นเอง รูปข้างล่างเป็นการเกิดการสั่นพ้อง โดยเราต้องปรับความยาวของท่อทดลอง(โดยการปรับระดับน้ำ)ให้เกิดคลื่นนิ่ง นั่นแสดงว่าขณะนั้นความถี่ของคลื่นนิ่งในท่อทดลองเท่ากับความถี่ของแหล่งกำเนิด

คลิกอ่านต่อค่ะ

 

 

 

 

คลื่นนิ่งตามความคิดเดอร์บรอยล์

    เดอร์บรอยล์ได้อธิบายว่าการที่อิเลคตรอนสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสอยู่ได้โดยไม่สูญเสียพลังงานเพราะอิเลคตรอนประพฤติตัวเป็นคลื่นนิ่ง ซึ่งหมายความว่าความยาวเส้นรอบวงของวงโคจรของอิเลคตรอนจะเท่ากับจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นของอิเลคตรอนตามความสัมพันธ์     เมื่อ n คือ วงโคจรที่ 1, 2, 3, .......

คลิกอ่านต่อครับ  มองไม่เห็นรูปให้

download   Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ขนาด 12 MB  มา คลายซิป และ setup  ที่เครื่องคอมของท่านก่อนครับ


การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก

การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก

  • ถ้าปลายสุดของตัวกลางถูกยึดตรึงไว้ คลื่นสะท้อนที่ได้จะมีเฟสเปลี่ยนไป 180 องศาหรือมีเฟสตรงกันข้ามกับคลื่นตกกระทบ (ดูภาพซ้าย)
  • ถ้าปลายสุดของตัวกลางเป็นปลายปล่อย คลื่นสะท้อนที่ได้จะมีเฟสเดียวกับคลื่นตกกระทบ (ดูภาพขวา)

 

การทดลองเสมือนจริง

การแทรกสอดของคลื่นสองกระบวน

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ
ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ


คลิกค่ะ


คลื่นนิ่ง

Standing Waves

ดูคลื่นนิ่งในไวโอลิน คลิกครับ ดูคลื่นนิ่งในขลุ่ย  คลิกครับ

ดูคลื่นนิ่งในเปียโน คลิกครับ 

คลิกเข้าไปทดลองครับ  ถ้าดูไม่เห็นท่านต้อง setup java ก่อนครับ

 

   ภาพคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นบนขอบแก้ว  บริเวณที่เป็นสีขาวคือส่วนที่เกิดโนด ภาพนี้ถ่ายด้วยวิธี  interferometric  holography

ดนตรีแก้วในโลกมืด

   นักดนตรีตาบอดเล่นดนตรีบนถ้วยแก้ว  ได้อย่างน่าประหลาดใจมาก  ท่านจะได้ฟังเสียงเพลง "แก้วกัลยา" ที่ไพเราะ คลิกครับ

แผ่นใสการเรียนการสอน

คลื่นนิ่ง

      เป็นภาษาอังกฤษล้วน  จำนวน  52  แผ่น  ดูง่ายไม่ซับซ้อน  ภายในแผ่นใสประกอบด้วย  คลื่นในเส้นเชือก  โมดต่างๆของการสั่น   คลื่นเสียงในดนตรี   นาโนกีตาร์  และอื่นๆอีกมากมาย  คลิกค่ะ

 

 
การซ้อนทับกันและคลื่นนิ่ง

 

   คลื่นและอนุภาค   Superpositin Principle  คลื่นกล    การซ้อนทับกันของคลื่นในสปริง  ประเภทของการแทรกสอด  ของนิรันดร์ เจริญกูล  คลิกครับ 

สมการทั่วไปของคลื่นกล

 

   ประเภท    การเคลื่อนที่  คุณลักษณะ  สมการของคลื่นกล  อัตราเร็วของคลื่นกล  กำลังและความเข้มของคลื่น  หลักการซ้อนทับและการแทรกสอดของคลื่น  และคลื่นนิ่ง

คลิกค่ะ

 

เอกสารการสอน PDF

 

การทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

อุปกรณ์ประกอบด้วย

 1. รอก

 2. เครื่องกำเนิดความถี่

 3. เส้นลวด

 4. มวลที่ใช้แขวน

 5. แท่งแม่เหล็ก     คลิกค่ะ  

 

ปรากฎการณ์คลื่น ของ อาจารย์ พัชรี รักบำรุง

      คลิกค่ะ  

วีดีโอการเรียนการสอน

คลื่นนิ่ง 1 มิติ

คลื่นนิ่ง 1  มิติ

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ

คลื่นนิ่ง 2 มิติ

คลื่นนิ่ง 2  มิติ

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ

เสียงดนตรีกับคลื่นนิ่ง

 

เสียงดนตรี กับคลื่นนิ่ง 

     โน๊ตตัว C  ของเสียงเปียนโน   สมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นตรงมุมตึก  และการทดลองการเลี้ยวเบนบนถาดคลื่น   คุณสมบัติร่วมของการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ขนาด 2.3  MB คลิกครับ   

 

 

   การทดลองแก้วนักดนตรี  หาแก้วแชมเปญ หลายๆใบ  ใส่น้ำลงไป  แตะนิ้วให้เปียก  และนำนิ้วไปถูกที่ขอบแก้ว  จะเกิดเสียงขึ้น   คลิกครับ  

 

หยดน้ำที่ความถี่เสียง 100 Hz (water-at-100hz)

      คลิกครับ   

กระแทกแก้วไวน์ให้แตก

โดยใช้คลื่นเสียง

(Breaking-a-wine-glass-using-sound)

 

โต้คลื่นนิ่ง (Surfing-a-standing-wave)

      คลิกครับ   

ผลของคลื่นนิ่ง 2

(Chladni-Patterns-on-a-Square-plate)

 

ผลของคลื่นนิ่ง 1 (Standing-Wave-Effect)

คลื่นนิ่ง (Standing-wave)

หยดน้ำในอวกาศ (Physics-of-Fluids---Waves-i)
คนนับพันเดินบนสะพานแขวน (Millenium-Bridge)
คลื่นตามยาว (Longitudinal-wave)
สั่นสะเทือนน้ำในแก้ว (Kool-water-effect)
แก้วแตกด้วยคลื่นเสียง (Glass-Destroyed-by-Sound-Wave)
 
น้ำข้าวโพดสั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียง ความถี่ 120 Hz (Cornstarch-at-120hz)
น้ำข้าวโพดสั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียง ความถี่ 35-55 Hz (Cornstarch-at-35-55hz)
น้ำข้าวโพดสั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียง (cornstarch)

 

 
การแกว่งของสะพานแขวน (Color-Footage-of-Tacoma-Narrows)

     สะพานทาโคมาแนโรว์ ในอเมริการ พังทลายลงเนื่องจากลมที่พัดมากระทบกับสะพาน มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของการสั่นของสะพาน จึงทำให้สะพานแกว่งแรงขึ้น จนพังในที่สุด.    คลิกครับ  

กระแทกแก้วไวน์ให้แตกโดยใช้คลื่นเสียง (Breaking-a-wine-glass-using-sound)

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

ลักษณะของคลื่น  (Characteristic of waves)

จากหนังสือ ฟิสิกส์ และเคมี  ชมรมเด็ก

  การเคลื่อนที่ของขดสปริงอยู่ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นจึงเรียกว่าคลื่นตามยาว

คลิกอ่านต่อครับ

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

เกมออนไลน์คลายเครียด

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต